රු 2500 FULL SERVICE ඇත්තම ෆොටෝ එක

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ෆුල් සර්විස් රු 2500/- මීගමුව

සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ

ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 2500

ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා.
මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක.

අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක්

මීගමුව බ්‍රවුන්ස් බීච් ඒත්තුකාල

FIRST TIME IN THIS JOB

HI I'M SADALI
29 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL
•••••••••••••••••••••••••••
SUCK OK WITH CONDOM
RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S
TIGHT AND SMALL PUSSYCAT
S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN
•••••••••••••••••••••••••••
MY REAL PHOTO ATTACHED

SUCK OK WITH CONDOM
BOOB'S SUCH OK
PUSSY LIKING OK
ANY POSITION OK

VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT
•••••••••••••••••••••••••••
FULL SERVICE
1 HOUR 1 SHOT RS 2500/- WITHOUT ROOM

LIP KISS OK 0710202413

NEGOMBO BROWN'S BEACH ETHTHUKALA
•••••••••••••••••••••••••
CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM
HIDDEN CAR PARKING
•••••••••••••••••••••••••••
NO ANAL NO VISIT
•••••••••••••••••••••••••••
වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ...
•••••••••••••••••••••••••••
I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL

PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN
•••••••••••••••••••••••••••
IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY.
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
•••••••••••••••••••••••••••