රුක්ෂාන් අවු 26 හදුනගන්න කැමති විශ්වාසවන්ත මැඩම් කෙනෙක්.
දිග එකකින් සෙක්ස් කරන්න ආසයිද?
මහත්තයාගෙන් සැප හම්බෙන් නැද්ද? මහත්තයා රටද?
මෙය කාන්තාවන් සදහා පමනයි.
මට අවුරුදු 26 යි . අගල් 7ක් වගේ දිගට තියනවා. ඔයත් ආසයිද මගේ එකෙන් පහස විදින්න. දැන්ම කතා කරන්න . ඔබගෙන් නිවසට හෝ ඔබ කැමති ස්ථානයකට පැමිණ කාර දෙම්.මුදල් අපහසුතා ඇති කාන්තාවන් කතා කරන්න.කාන්තාවන් සදහා සියලු සමිබාන කටයුතු කරනු ලැබෙයි

My location ( Maharagama, kottawa piliyanda ,nugegoda ,kesbewa, Boralesgamuwa
මෙය කාන්තාවන් සදහා පමනයි. කරුනාකර පිරිමි කතාකරන්න එපා.
මෙය කියවා හොදින් තේරුම් ගත් අවංක වැදගත් කාන්තාවන් කතාකරන්න. මෙය මගේ අංකය Call 0740085531 ඔයාට පහසු ඔනවෙලාවක කතාකරන්න මට. මම ඔයාගෙ විස්වාසය ගවුරවය රහස්ය බාවය දිවිහිමියෙන් 100/100ක් රකින අතර ඔයා මෙතෙක් හොයමින් සිටි අාදරය ලංගික සතුට ඔයා හිතනවාට වඩා හොදින් මම අවංකව ඉටුකරන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක් වේවා


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.