🚘 රාජගිරිය FULL SERVICE WITH FULL BODY MASSAGE NEW GIRL ඇත්තම ෆොටෝ 4000/=🌸

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🚘 රාජගිරිය FULL SERVICE FULL BODY MASSAGE WITH S U K OK ඇත්තම ෆොටෝ එක RAJAGIRIYA 4000/=🌸

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌺මම රංගනී
මම ඉන්නේ රාජගිරිය අනේ මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක
ඔයා එන්නෙකෝ කවදාදත් ගත්තෙ නැති FUN එකක් අරගන්න පුලුව්න් ආවොත් යන්නෙ


🚘මම ඉන්නේ රාජගිරිය
🌹වයස 24
📱දුරකථන 0763292178
🕧ෆුල් සර්විස් WITH FULL BODY MASSAGE Rs 4000/=
🕧1 HOUR 1 TIME

📷මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම තමයි මේ ඉන්නේ 💯

🔴 යනකම්ම දෙනවා මටත් FUN EKAK ඔනෙනේ අනේ

📱මට කෝල් එකක් දෙන්න ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂාකාරී සුවපහසු තැනක අපි මුනගැහෙන්නේ හදිස්සියක් නෑ මටනම් එන්න 🚘
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌸AM RANGANI
🌹MY AGE 24
📱PHONE 0763292178
🕧 FULL SERVICE RS 4000/=
🕕 FULL BODY MASSAGE

✔️ ANY POSITIONS OK
✔️ SUK OK
❌ No AN A L
🕧1 HOUR 1 TIME

🚘 RAJAGIRIYA AREA
👍COMFORTABLE PLACE
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚘වාහන නැවතීමේ පහසුකම්ද සහිතයි
🌸RELLAX YOUR BODY AND MAIND