🚘 රාජගිරිය FULL SERVICE ඇත්තම ෆොටෝ එක RAJAGIRIYA 4000/=🌸 NEW GIRL

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🚘 රාජගිරිය FULL SERVICE ඇත්තම ෆොටෝ එක RAJAGIRIYA 4000/=🌸
NEW GIRL
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌺මම සදුනි
🌻 ඇවිත් බලලම ගන්න
🚘මම ඉන්නේ රාජගිරිය
🌹වයස 23
📱දුරකථන 0772034067
🕧ෆුල් සර්විස් Rs 4000/=
✔️ BOOBS SU.K OK
✔️ ANY POSITIONS OK
🕧1 HOUR 1 TIME
📷මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම තමයි මේ ඉන්නේ 💯

❤️ සපක් ගන්නනේ ඕනේ නේද ඔයාට එන්නකෝ ඇවිතම බලන්නකෝ
යන්න හිතෙන්නැතිවෙයි
ගියත් ආයේ ඉක්මනින්ම එයි
ඉතින් එන්නකෝ අනේ 💟

📱මට කෝල් එකක් දෙන්න ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂාකාරී සුවපහසු තැනක අපි මුනගැහෙන්නේ හදිස්සියක් නෑ මටනම් එන්න 🚘
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌸AM SADUNI
🌹MY AGE 23
📱PHONE 0772034067
🕧FULL SERVICE RS 4000/=
✔️ BOOBS SU.K OK
✔️ ANY POSITIONS OK
🕧1 HOUR 1 TIME
🚘 RAJAGIRIYA AREA
👍COMFORTABLE PLACE
📷 REALL PHOTO 💯

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🚘වාහන නැවතීමේ පහසුකම්ද සහිතයි
🌸RELLAX YOUR BODY AND MAIND