🚘 රාජගිරිය FULL SERVICE ඇත්තම ෆොටෝ එක RAJAGIRIYA 4000/=🌸

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🚘 රාජගිරිය FULL SERVICE ඇත්තම ෆොටෝ එක RAJAGIRIYA 4000/=🌸
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌺මම මදූ
🚘මම ඉන්නේ රාජගිරිය
🌹වයස 24
📱දුරකථන 0704802988
🕧ෆුල් සර්විස් Rs 4000/=
🕧1 HOUR 1 TIME

📷මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම තමයි මේ ඉන්නේ 💯
📱මට කෝල් එකක් දෙන්න ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂාකාරී සුවපහසු තැනක අපි මුනගැහෙන්නේ හදිස්සියක් නෑ මටනම් එන්න 🚘
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌸AM MADU
🌹MY AGE 24
📱PHONE 0704802988
🕧FULL SERVICE RS 4000/=
🕧1 HOUR 1 TIME

🚘 RAJAGIRIYA AREA
👍COMFORTABLE PLACE
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🚘වාහන නැවතීමේ පහසුකම්ද සහිතයි
🌸RELLAX YOUR BODY AND MAIND