රශ්මි .කඩුවෙල .full සර්විස්

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🙏මම රශ්මි .කඩුවෙල .full සර්විස්
🌹කරුනාකරලා මේ දැන්වීම හොදින් කියවන්න .සර්.රියල් photo එක තියෙන්නේ .මෙම දැන්වීමේ ඇතුළත් කරලා තියෙන සියලු දේ කරලා දෙනවා .එය නැවත නැවත අහන්න එපා.වෙනසක් වෙන්නෙ නැහැ සර් කලබල නැහැ .රෙශ්පට් නැහැ .බය නැතුව එන්න.මම group වල නම්බර් දාලා නැහැ .group එකෙ දාල තිබ්බා කියල විස්තර අහන්න එපා .මම විස්තර කියන්නෙ නැහැ ..මෙ add එකෙ විස්තර හොඳට බලලා කතා කරන්න ..බොරු දාලා නැහැ .එනව නම් විතරක් .එන්න ඔනි තැන අහන්න ..ඔයාගෙ සර්විස් එක .හොඳට තියෙන විදියටම කරලා දෙනවා ..
රූම් එක වෙනම 1200/= දීලා ගන්න ඕනේ.මගේ අය කිරීමට අමතරව..

💋one shot .5500/=room 1200 .කාලය පැයයි.
💋tow shot.7500/=room 1200 කාලය පැය දෙකයි.

🌻කොන්ඩම් එක නැතුව suck කරනවා .පැය බාගයක් .
🌻වයස 35
🌻boob suck ok
🌻likin ok
🌻lips 💋 ok
🌻full body likin ok
🌻no visit
🌻no a/n/a/l
කඩුවෙල ට .එන්න ..ඔයා එන්න පැයකට කලින් .කතා කරන්න .විනොදට කතා කරන්න එපා එනවා නම් විතරක් කතා කරන්න.පැහැදිලි විස්තර තියෙනවා.හොදින් කියවා call ගන්න .කිසි වෙනසක් නැහැ .රියල් photo .තියෙන්නෙ. ඔයාට ඔනෙ විදියට සර්විස් එක ලැබෙනවා සර්.👉0772704634