මීගමුව , කුරන Rs 5000 අවුරුදු 30 SADUNI FULL SERVICE

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💞හැමදාම එකම විදියට කරලා එපා වෙලාද 😊 අලුත් විදියට ඇග හිරිවැටිලා යන Full Service එකක් ගන්න ඔයත් ආසද😘 එහෙනම් එන්න මීගමුවට 🏘️

😘 SADUNI
🖤වයස 30

💙🖤හැමදාම එකම විදියට කරලා එපා වෙලාද 😊
අලුත් විදියට ඇග හිරිවැටිලා යන Full Service එකක් ගන්න ඔයත් ආසද❤️

💙💜🖤එන්න එහෙනම් ඉක්මනට කෝල් එකක් දිලා දැන්ම 👅👄
🌹සැපක් ගන්න හොදම තැන.

👉💙💜මම ඉන්නවා අද ඔයාලා වෙනුවෙන් ම.
සුපිරි සැපක් ගන්න දැන්ම එන්න💋


👅හිතට සහ ගතට දෙකටම හිරි වැටිල යන අත්දැකීමක් විඳගන්න දැන්ම අමතන්න 😍

😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට 💦

👄කිසිදා නොවිදි සොදුරු සතුටු අවසානයක්👄

📞📲 0719325206
Chat on WhatsApp⏳♥️🙏

😍 Hot Figure Cute Gir

Do you want to approach a 30 😸year old girl, then come and see, I will give you any experience like never before 😍🤭

📌Location-🏡️
Negombo Kurana

🌸 Full service 👇👇👇

👉Rs.5000/= 1 HOUR 1 SHOT🍺🔥🥂💯 WITH ROOM

About full service🌼💯
👇👇

🍌Suc.ki.ng with con.dom💯

🙏VIP ROOMS 💯⏳ 24 OK 🚻🌍🏪


💋 Lip kiss ok

😋B.o.o.bs ok

💃 Any position is ok💯🇱🇰

🌚 Full Night Ok
📸 100% Real Photo💯