පොඩි කෙල්ලෙක්ගෙන් සැපක්

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Book Now!
🌻 FULL SERVICE WITH FULL BODY MASSAGE KURUNEGALA 🔴
0702728506


🌹 FULL BODY MASSAGE WITH FULL SERVICE IN කුරුණෑගල

🏵️මම නෙතූ
🚘මම ඉන්නේ කුරුණෑගල
👍මගේ වයස 23
📷මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක💯
📱0702728506

🏵️HI DEAR
🏵️AM Nethu
👍MY AGE 23
🚘AM IN KURUNEGALA
📷THIS IS MY REALL PHOTO

🔜MY SERVICE DETAILS

💰FULL SERVICE RS 4500/=

✔️FULL BODY MASSAGE
✔️OPEN MASSAGE
✔️OPEN TUCH WITH MASSAGE
✔️NURA MASSAGE

🔴EXTRA SERVICE OK
📱0702728506

📷මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මං මේ දාලාතියෙන්නේ💯

🏵️COME RELEX YOUR MIND AND BODY🌹