පැලවත්ත, තලවතුගොඩ සුපිරිම SPA එකක්, ලස්සනම ලස්සන ළමයි ගොඩක්, TREATMENT ගන්න එපා ඇවිල්ලා බල්ලා යන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


තෝරා ගැනීමට සුරුපී තරුණියන් ගොඩක්

අද එක බිලකට ළමුන් දෙන්නෙක් නොමිලේ

2 IN 1 HAPY ENDING FEELING FULL BODY MASSAGE

ලස්සනම ලස්සන ගමේ කෙල්ලො ගොඩක් ඉන්නවා

ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්න SPA එක

2 IN 1 HAPPY ENDING FEELING RELAXING FULL BODY MASSAGE

මුදලත්, කාලයත් නාස්ති නොකරගෙන 🆂🅿🅰 අත්දැකීම හරියටම විදගන්න දැන්ම අප වෙත පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න.

24 HOURS OPEN CUTE AND YOUNG GIRLS SELECTION

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්.

වරක් පැමිණ බලන්න.

AGE 21 TO 25 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING

🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE
💛 FULL BODY MASSAGE
❤️ COUPLE MASSAGE

✅✅✅ ENTRANCE RS 2000 INCLUDING FULL BODY MASSAGE

💘 FULL BODY MASSAGE
💘 HEAD MASSAGE
💜 HAPPY ENDING
💙 TONIC OIL MASSAGE
💛 ALMOND OIL MASSAGE

පැලවත්ත - 0742012596
පන්නිපිටිය පොල්වත්ත - 0742012595

💜 CLEAN AND SAFE SPA
❤️ HIDDEN CAR PARKING