පරන කෑල්ල එවපු වීඩියෝ ඔක්කොම විකුනනවා , google drive හරහා දෙන්නෙ ,

එක වීඩියෝ එකක් රු.1000
එක ෆොටෝ එකක් රු.200

වීඩියෝ ඔක්කොම ෆොටෝ එක්ක දෙනවා ෆුල් ෆයිල් එක රු 10,000

කියවලා බලලා කතාකරන්න .

මගේ පරන කෑල්ල මට එවපු වීඩියෝ ෆොටෝ ඔක්කොම තියෙන්නෙ ,

ඕන අය වට්සැප් මැසේජ් එකක් දාන්න


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න