නුගෙගොඩ / නාවල / නාරහෙන්පිට / කිරුලපන අවට නිශාදි clean genuine service 7500/- with room ? Full night

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤️නිශාදි 28 years old?( unmarried girl)✔️✔️

❤️1 hour 7500/- with room

❤️Bobs suck 👌
❤️Licking 👌
❤️ suck with condom
❤️full night ok✔️
❤️No visit❌
❤️No ❌

❤️vehicle parking 👌
safety place💋

❤️ please call naughty boys

❤️ මුදල් ගෙවා මගෙන් Service එක ගන්න එන ඔයාට උපරිම Feeling එකක් දෙනවා.

❤️ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා FUN එක දගලල කරල පැය ඉවර වෙනකන්ම ඔයාත් එක්ක ඉන්නවා. මම ඇත්තටම Funny Girl කෙනෙක්


❤️0728494938 ❤️