අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු..


🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.???

🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න.

🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇

1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්.

2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක.

3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම.

4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම.

💵මුදල් ගෙවීම💵

🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට.

🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ

1️⃣අදාල චායාරූපයක්
2️⃣දැන්වීම් විස්තරය
3️⃣දුරකථන අංකය

🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න

0778464636

🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.