නිට්ටඹුව full service Rs 5000/= with room charjes 0766971757

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi dear, මම හිමාලි, මගේ වයස 40යි.
සුහදශීලී ආදරණීය වින්දනයක් ලැබීමට කැමති ඔබටයි මේ.

නිට්ටඹුව , වේයන්ගොඩ, තිහාරිය අවට ඔබ වෙනුවෙන් මම ඉන්නවා නිට්ටඹුවෙ.

මගේ සේවාවන්,
Suck with / without condam
Any position ok
No visit
No anal
No full night

Drinks or smorke ok

Suck with condom සමග,
එක් පැයකට එක් අවස්ථාවක් සදහා Rs 5000යි.
එක් පැයකට අවස්‍ථා දෙකක් සදහා Rs 6000යි.
පැය දෙකක් අවස්ථා 3ක් සදහා Rs 7500යි.

Suck without condom
එක් පැයකට එක් අවස්ථාවක් සදහා Rs 6000යි.
එක් පැයකට අවස්ථා දෙකක් සදහා Rs 7000යි.
පැය දෙකක් අවස්ථා 3ක් සදහා Rs 9500යි.

මෙම සියලු ගාස්තු සදහා කාමර ගාස්තුද ඇතුලත් වේ. (සුව පහසු ආරක්ශිත පිරිසිදු,හොටෙල් රූම්)
මෙම දැන්වීම හොදින් කියවා මා අමතන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර වයස 23ට අඩු ඔබ වෙනුවෙන් සේවය නොකරන බවද දන්වමි.

අදම අමතන්න 0766971757