20+ නම් පමනක් කතා කරන්න.

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඔබගේ වයසේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර සිටින්න.

Hi I'm ashi gual 💋
23 years old🥵
No visiting .
Without face show ...
I do this in part time job for complet my Studies


Video verification සදහා රුපියල් 200ක් වැනි සුලු මුදලක් අය කරයි.
Full genuine service🤝

My package Details
🍭5min boobs and body show (700)/=
🍭5min boobs,full body show and pussy show(1500)/=
🍭10 min boobs,Full body show and pussy show,fingering ,ass show
(2500)/=
🍭20 min Full body show and pussy play hard talk,juice comout,ass show(4000)/=

🍑audio call packages
* 5min (500/=)
* 10min(1000/=)
* 15min (1500/=)
නිකරුනේ කතා කිරීමෙන් වලකින්න.

📞 072 0684494
Contact me on whatsapp
Contact me jenuien customers