🔴 ඔබ අවුරුදු 19 ත් 40 ත් අතර කාන්තාවක්ද
🟢 ජාඇල පවත්වාගෙන යන අපගේ ඉතා කාර්යබහුල ආයුර්වේද සම්බාහන ආයතනය හා එකතු වී දිනකට රු 10000 ට වඩා ආදායමක් උපයාගන්න

🟥 කාන්තාව පමණි 🟥

💚 Full Time හෝ Part Time ලෙස සේවය කල හැකිය
💜 ආහාර හා නවාතැන් ආයතන මගින් නොමිලේ සැපයේ
⚫ රාත්‍රී කාලයේ සේවය සදහා විශේෂයි

💛 ජාඇල නගරයේ ඉතා ආර්ෂාකාරී ස්ථානයක අපගේ ආයතන පිහිටා ඇත

💚 නිදහස් මනසින් ඔබ කැමති ආකාරයට සේවය කල හැකිය

☎️ අමතන්න 0702290790


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න