ආයුබෝවන් 🙏 ඕනෑම දැන්වීමක් විනාඩි 5 න් පලකරමුද ?

🛑 අපි Top Ads 🛑 ලංකා ඇඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන දැන්වීම් නියෝජිත

🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.???

🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න.

🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇

1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්.

2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක.

3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම.

4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම.

💵මුදල් ගෙවීම💵

🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට.

🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ

1️⃣අදාල චායාරූපයක්
2️⃣දැන්වීම් විස්තරය
3️⃣දුරකථන අංකය

🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න

0778464636

🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න