තෙරපිවරියන් අවශ්‍යයි !

Normal Ad

 

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


දේශිය හා විදේශිකයින් සදහා සේවාව සපයන ආයුර්වේද සම්බාහන ආයතනයක් සදහා තෙරපිවරියන් අවශ්‍යයි. මසකට ලක්ෂ 6 ට වැඩි ආදායමක්

DEEGAYU AYURVEDIC TREATMENT CENTER

නුවර නගරයේ වැව රවුම යබාදව ඇති රජයේ හා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි, ආයුර්වේද පංචකර්ම හා සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයක් සදහා පුහුණු නුපුහුණු ආයුරුවේද තේරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගනු ලැබේ.

✴️ ✴️ රැකියාවක් සොයන කාන්තා ඔබට අනගි අවස්තාක් ! ✴️ ✴️

FULL BODY MASSAGE ( OIL / LOTION )
HEAD MASSAGE
SHOULDER MASSAGE
FOOT MASSAGE
STREAM BATH
SHIRODHARA

වයස අවරුදු 18 ට වැඩි තරුණියන් දැන්ම අමතන්න
ඉතා සුරක්ෂිත රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි

☎️ 0740430558
📍 NO 43, SARANANKARA MW, KANDY, HOTEL SAKURA 1ST FLOOR

මාසිකව ලක්ශ 6 ක ඉහළ ආදායමක්
නිල ඇදුමක්, කෑම බීම & නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ

ඉතා නවීන ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර, රැකියාව කරන ඔබට ඉතා සුවපහසුවෙන් රැකියාවෙ යෙදීමට හැකිය

දුර පළාත් වලින් විශේෂයි

දැන්ම අමතා දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න
ජීවිතය ජයගන්න අපත් සමග එක්වන්න

100% ආරක්ෂාව හා රහස්‍යභාවය

***