ජීවිතයේ පහස විදීමට කැමති කාන්තාවන් අමතන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


▶️ Hiii... Unmarried young boy 👦 l am Nipun , 22 years old, im in gampha 🌱 Nittabuwa 🌱

👉 දීර්ඝ කාලීන ඇසුරක් සදහා තනිකමින් පාලුවෙන් සිටින, කාන්තාවක් සොයමි.
🌟 සැමියා විදේශ ගත වී සිටින
🌟සැමියාගෙන් වෙන්ව සිටින
🌟විවාහක හෝ අවිවාහක

✨ජීවිතයේ පහස විදීමට කැමති කාන්තාවන් අමතන්න..පිරිමි කතා කිරීමෙන් වලකින්න..

Whatsapp 👉0711141078
Call 👉0711141078