📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

📷 කැම් සේවාව CAME SERVICE REALLY PHOTO ⭕

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


📷 REALLY PHOTO SINGLE GIRL CAME SERVICE ⭕

⭕ එන්න අපි සතුටු වෙමු
උපරිම වින්දනයක් ලබා ගන්න ඔබත් දැම්මා මතන්න මං දිහා බලා සතුටු වෙන්න 😘 ආසයිද මාව බලන්න එහෙනම් දැම්ම කෝල් කරන්න තාම මාත් එක්ක සතුටු වුණේ නැද්ද ඔව් so sed එක පාරක් කෝල් කරල බලන්න ආස හිතෙයි කලිසමේම යන විදියට ආතල් එකක් ගන්න එන්න කොල්ලො මං ළඟට

0778673572 📱

💰💰My service price
🕧 Vinadi 10= 2000/ (piyaru ha udukaya penvima

🕧Vinadi 20 = 2500/ piyaru mirikamin nauma uthajanayak labadima

🕧Vinadi 30= 3500/sanpurana sariraya penwamin agili magin lingika sathututak labadima 😘