කාන්තා පිරිමි( 🤵/👩‍💼) දෙපාර්ෂවයට පලපුරුදු සහතික ලාබී තෙරපිවරයෙකුගේ සේවය🤵

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


කාන්තා පිරිමි( 🤵/👩‍💼) දෙපාර්ෂවයට පලපුරුදු සහතික ලාබී තෙරපිවරයෙකුගේ සේවය🤵
Service of an experienced certified ltherapist for both male and female (🤵/👩) 🤵

Hi ....
🤵මම චතුර , අවුරුදු 35 ක කඩවසම් තරුන තෙරපිවරයෙකි.

📄මම N.V.Q. Level 4 සහතික ලාබී පලපුරුදු තෙරපිවරයෙකු වෙමි.

✅මාගේ සේවය ලබා ගැනීමෙන් ඔබගේ ශාරීරික හා මානසික සහනය ලබාගත හැක

🚫ලින්ගික තෘප්තිය පමනක් බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාජ පුද්ගලයන්ට නොරැවටෙන්න🚫

💟කාන්තාවන් , පිරිමි , යුවළ , ආබාධිත පුද්ගලයන් සියලු දෙනාට සේවාවන් සපයනු ලැබේ

💯100% විස්වාසනීය බව හා රහසිගතභාවය ආරක්ෂා කරමි
➖LOCATION➖
KALUTHARA
COLOMBO

➖ලබා දෙන සේවාවන් ➖

💆 HEAD & SHOLDER MASSAGE
🍑BACK MASSAGE
🦶FOOT MASSAGE
💦NOORU MASSAGE
💟All category of massage

✅ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සේවාවන් සපයනු ලැබේ

🚗 නිවසටම හෝ හොටෙල් කාමරය සදහා පැමිණ සේවාවන් සපයනු ලැබේ

📲දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදී නොපමාව කාලය වෙන්කරවා ගන්න

ස්තුතියි 🙏
📲 0754750069


hi...
🤵I am Chatura, 35 years old handsome young therapist.

📄I am an experienced therapist with NVQ Level 4 certification.

✅You can get your physical and mental relief by availing my services

🚫Don't be fooled by fake people who only expect sexual satisfaction🚫

💟Services are provided to women, men, couples, disabled people

💯100% confidentiality and confidentiality
➖LOCATION➖
KALUTHARA
COLOMBO

Services provided

💆 HEAD & SHOULDER MASSAGE
🍑BACK MASSAGE
🦶FOOT MASSAGE
💦NOORU MASSAGE
💟 All categories of massage

✅Services are provided as you need

🚗 Services are provided at home or hotel room

📲Give a phone call and book an appointment immediately

Thank you
📲 0754750069