කාන්තා ඔබ මා සමඟ ඉදලා නැද්ද?Ladies Only

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Dilan | age 27
ඒකාකාරී ජීවිතෙන් අයින් වෙලා මගෙත් එක්ක ලිංගික සතුට බෙදාගන්න ඔයා ආස ද?
ඔයාට ඇග පණ නැති වෙනකන් ඔයාව ලිංගිකව සතුටු කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. මේ සේරම රහසිගතයි. දැන්ම කතා කරන්න.

විවාහ නොවූ කාන්තාවන්ටද මෙම සේවාව ලබාගත හැක ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් ගැනීම සදහා. ඔබගේ අනාගත විවාහ ජීවිතයට මෙමගින් කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවන බවට සහතික කරමි.

Only ladies/ womens/ unmarried girls/
home visit ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව කරන්න පුලුවන්.
HAPPY ENDING💞

😁Don’t call boys
Don't call for threesome sex
Only for ladies
මෙම සේවාව ලබා දෙනු ලබන්නේ කොළඹ අවට කාන්තාවන්ට පමණි.


සැමියා විදෙස්ගත තනිකඩ සිටින කාන්‍තාවන්, හුදෙකලා වි සිටින කාන්තාවන සදහා විශේෂ සේවාවක් ලබා දෙනු ලැබේ 😍😍😍😍👍
Hotel or Home visit නිවසට හෝ ඔබ සිටින ස්ථානය ට පැමිණ සේවාව ලබා දෙනු ලැබේ .


ONLY FOR LADIES කාන්තාවන්ට පමණයි
Age 29💙VIP ladies and MadamsLadies massage any serviceBest licking😍😋Fingering😍Hard ❤කාන්තාවන්ට පමණයි Around colombo🥰Do all kinds of services for Ladies , Sri Lankan Women and Ladies 😍කාන්තාවන්ට පමණයි.