කාන්තාවන් හෝ යුවලවල් සදහා

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


විස්වාසවන්ත රහසිගත ඇසුරක් සදහා අවංක යුවලක් හො කාන්තාවක් සොයමි.තවද අවශයනම් CAM SHOW කරමි

පිලියන්දල ,මහරගම .මොරටුව ,බොරලැස්ගමුව,දෙහිවල,කොට්ටාව අවට හමුවිය හැක

ඔබටත් අවශ්‍ය නම් මට කතා කරන්න. Whatsapp message මගින් පමනක් විමසන්න

0701158087