කාන්තාවන් හා කපල් සඳහා

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


කාන්තාවන් හා COUPLE සදහා පමණයි😍 ( LADIES ONLY )

වයස 28
මම ශේන්

කොළඹ දිස්තික්කය තුළ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට visit ok

විවාහක , අවිවහක , දික්කසාද , වැන්දඹු , සැමියා විදේශගත තනිකමින් පාලුවෙන් සිටින ඔබටත්,

COUPLE සඳහාත් සතුටක් දීමට මම සූදානම්😍

ඔබගෙ රහස්‍යභාවය 100% රකිනව

ඔබට අවශ්‍ය ලෙස ආසාවන් ඉෂ්ට කර ගත හැක,

Full Night Okay
සියලු විස්තර සඳහා 074 1704263 Whatsapp මගින් පමණක් සම්බන්ද විය හැක

මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.