කාන්තාවන් සඳහා පමණයි.

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😭සතුටක් නොලබන කාන්තාවක් නම් ට්‍රයි කරල බලන්න සැනසීමක් ලැබේවිද කියල? 🌝වයස මුහුකුරා ගිය
පරිනත කෙනෙක් ගෙන්.ඔබේ තැනට පැමිණෙමි.
📞දුරකථන අංකයකට මැසේජ් එකක් දාන්න පිළිතුරු දීමට සූදානමින් සිටිමි.
👥No 3 some or other
😰No hard sex
🫂Only romantic sex