කාන්තාවන් සදහා

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


තනිකමින් සිටින , ඩ්වොස් කාන්තාවන් සදහා ලිංගික සේවය ලබා දෙමි.
ඉතාමත් රහසිගතයි.
වයස -20 -35 අතර කාන්තාවන්
කොලඹ අවට විශේෂයි
තමන්ගේ පෙම්වතාගෙන් හෝ සැමියාගෙන් නොලැබෙන සතුටක් ලබා දෙමි.
මගේත් එක්ක දීර්ගකාලීනව අඳුරගන
ආශ්‍රය කරන්න කැමතියි කෙනෙක් ඕනී.
පිරිමින් ඇමැතීමෙන් වලකින්න..
වැඩි විස්තර සදහා
070 444 1661 whatsapp call , massage කරන්න.