කාන්තාවන්ට පමණි ada dawasa pamanai

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Book Now!
මම Madhusanka වයස 24 🥰 (ibbagamuwa )


😈 Im looking for some naughty fun.
මම සරාගී විනෝදයක් සොයමින් සිටින නිරෝගී කඩවසම් තරුණයෙකි.

☎️ Im ok with anything so please contact me for more details.
මම ඕනෑම දෙයකට කමක් නැත, වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මාව සම්බන්ධ කරගන්න.whatsapp msg only.

💲 This is a free service.
මෙය නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවකි.room charges only

♀️ Exclusive service for Ladies.
කාන්තාවන් සඳහා වූ සුවිශේෂී සේවාව.

❌ Males please dont call (No gay service. Calls will be blocked).
පිරිමින් කරුණාකර ඇමතිීමෙන් වලකින්න.


⭐Services:

• M+F - You and me
• M+F+F - You and your female friend
• Anal
• Boyfriend experience
• Video calls
• Fingering
• Licking
• Lipkiss
• many more!

⚠️Important⚠️

• Safety first
ආරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් පමණි

• Hygenine is a must have
සනීපාරක්ෂාව තිබිය යුතුය

• This is purely based on the trust of both parties
මෙය තනිකරම දෙපාර්ශවයේම විශ්වාසය මත පදනම් වූවකි

• Privacy must be respected
පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කළ යුතුය

• Pre booked appointments only
කලින් වෙන්කරවා ගත් හමුවීම් පමණි

• Please contact me on WhatsApp for inquiries. I may not reply to you right away due to my busy schedule. But I will contact you as soon as possible.
විමසීම් සඳහා කරුණාකර මාව WhatsApp හරහා සම්බන්ධ කරගන්න. මගේ කාර්යබහුලත්වය නිසා මම ඔබට වහාම පිළිතුරු නොදිය හැකිය. නමුත් මම හැකි ඉක්මනින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නම්.