කාන්තාවකට හෝ යුවලකටඇරයුම් කරමි. 771997479

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මම අවුරුදු 33ක කළුතර ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකි . රහසිගත ලිංගික ඇසුරකට අවංක පිරිසිදු කාන්තාවකට හෝ යුවලකටඇරයුම් කරමි. 771997479

ඔබගේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන අතර මගේ පුද්ගලිකත්වය ද ඔබ විසින් ආරක්ෂා කිරිම ඉතා වැදගත් වන බව දනවා සිටිමි..

මම තලෙලු.. උස අඩි 5'7කි බර 65kg .. අඟල් 6ක පමන ශිෂ්නයක් හිමි කෙනෙකි.. ලිංගික ඇසුරකදි ඔබට හොද සුරාන්තයක් ලබාදීමට හැක..

Licking .😘😘
Sukking😘😘
Boobs sukking licking 😘😘
Anal licking
Doggy styles 😘😘
Any potions 😘😘
යං ඕනම ලිංගික කියාවකට මම ආසයි ගොඩක් .. ඔබට සැමියා ගෙන් පෙම්වතාගෙන් නොලැබෙන සතුට මම ඔබට ලබාදෙන අතර. මුදලින් සුලු උදව් උපකාර ද කිරිමට හැකියාව ඇත

හඳුනා ගැනිමට photo verfication කිරිමට හැකි අය විතරක් වට්සැප් හරහා අමතන්න 0771997479..