කඩවත කිරිබත්ගොඩ වත්තල FULL SERVICE 7,500/=

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🧜Hi darling I'm SANJU
🧜Age 21
🧜Avarage body. 🍋Big boobs
💯This is my real photo.
මගේ ඇත්ත පොටෝ එක ද‍ාල තියෙන්නෙ.

මම treatment කරන්නෙ කඩවත කිරිබත්ගොඩ සහා වත්තල අවට ආරක්ශිත පිරිසිදු 🏤hotel එකක Car parking තියෙනවා.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🚩LOCATION 🚩

KADAWATHA KIRIBATHGODA WATTALA

🚗 HOTEL ROOM VisitIng OK
➖➖➖➖➖➖➖➖
➖SERVICE CHAGE ➖

🧜Full service one shot 7,500/=

🧜FULL SERVICE Two shot 14,000/=

🌙 FULL NIGHT 25000/=

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💋 LIP KISS OK
🍋 BOOBS SUCK OK
👅 BODY LICKING OK

විස්වාසනීය ආරක්ෂා සහිත ගෙවන මුදලට සුපිරිම සේවාවක්
ලබාගැනීමට අමතන්න📲
කරුනාකර නිකරුනේ ඇමතීමෙන් වලකින්න🔞
📲 0743198307