ඔබ ජීවිතයේ විදපු සුපිරිම අත්දැකීම ලබාගැනීමට එන්නකො 💋💋💋 👩‍💼ඔයාල කැමති විදීහට හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඔබ ජීවිතයේ විදපු සුපිරිම අත්දැකීම ලබාගැනීමට එන්නකො 💋💋💋
👩‍💼ඔයාල කැමති විදීහට හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්


0756431902
ANUTTARA
AGE 24

ඉතාමත් පීරීසිදූ හොඳ HOTEL ROOMS 🏤
🚘PARKING AVAILABLE🚘
🏦SAFETY PLACE
VERY CLEAN HOTEL ROOMS🏦

හදීස්සී නෑ ඔයාල ගෙවන මූදලට සූපීරී FUN එකක් දෙනවා 👩‍💼

💰 FULL SERVICE RS 5000/=
🕧 1 HOUR 1 TIME

💰 FULL NHIGT RS 1500

📵අනේ බොරුවට කෝල් අරන් කරදර කරන්න ඒපා📵

BOOBS SUCK OK💋
👄LIP KISS OK 💋
👄LIKING OK 💋
👄ANY POSITION💋
😍OUR PLEACE MY PLACE 🏦

Kesbawa piliyandala boralasgamuwa maharagama nugegoda pannipitiya kottawa moratuwa panadura bandaragama vadduwa kaluthara

කැස්බෑව පිලියන්දල බොරලැස්ගමුව මහරගම නුගේගොඩ පන්නිපිටිය කොට්ටාව මොරටුව පානදුර බන්ඩාරගම වාද්දුව කලුතර

0756431902