ඒකාකාරිව ඉන්න ඔයාලට අද පුලුවන් පොඩි වෙනසක්

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🖤HI DEAR🖤
🥰 I AM MENUKI 🥰
❤️‍🩹Full Service ❤️‍🩹
❤️‍🩹RS 8000/=❤️‍🩹
🕑 01 Hour 01 time 🕑
🕑 02 Hour 02 times 14000/=
➡️ i am very slim Beautiful Girl 🇱🇰
📷 This is my real picture 💯
🥰ඉතින් අද මං පොඩි වෙනසක් කරන්න හිතුව ඒ වෙනස ගැන විස්තර පහලින් තියෙනව ඒ ගැන බලන්න ඔයාල කැමති නම් අපට කතා කරන්න පුලුවන් ..🤫😌 හැමදාම ඒකාකාරිව ඉන්න ඔයාලට අද පුලුවන් පොඩි වෙනසක් අත් විදින්න මනස RELEX කරගන්න එන්න අප හා එක් වන්න ..එක් වී වෙනස අත් විදින්න ...🥰
❤️ we are menuki and tharusha🤗
❤️ Age 24 and 26 old 🎠
❤️we are Menuki & shenu 🤗
❤️Age 24& 25 Old
❤ we are GENUINE couple 🌸

(This one is our real picture 100%❤️‍🔥)
❤ we are doing full service with safety ✔️
❤️ Today staying to 👉 maharagama , wellawaththa,bambalapitiya ,bellanwila 👈
❤ i have very safety hotel rooms👈
💌 Today My special service package 💌
❤ contact👇
mobi namber :0707252415
🚫 නිකරුනේ CALL කරල කරදර කරන්න එපා. අවශ්‍තාවයට පමනක් කතා කරන්න 😊
❤ One hour one time for full service( coup) 20000/=
( with room )
❤️ One hour one time for full service ( sing) 15000/=
( with room)
🌹❤️ One hour one time for full service( 3 same )20000/=

❤️ 10 min cam sw ( coup ) 4000
❤️ 20 min cam sw ( coup ) 5000/=
❤️ 30 min cam sw ( coup ) 6000/=

❤️ Everything doing with safety

❤ we are friendly funny couple come and enjoying with us🦄
🥰එන්න අප හා වෙනස අත් විදින්න ..🥰