එකවරම දෙන්නෙක් ගන්න KANDY SPA

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Relax වෙන්න Massage එකක් ගන්න 💋👄
අද එන්න ඇගට දැනෙන හිතට වදින මසාජ් එකක් 🤙🫵🤷‍♀️
ලස්සන පොඩි කෙල්ලෝ 3 ක් ඉන්නවා 👯👯👯💃
👉 New Modeling sexy girls 👈🥳
👉 පැයට අය කිරිම රුපියල් 2000/=
ගෙවන ගානට උපරිම සේවාවක් ඔබට ලබා ගත හැක 👈🫵🥳🤷‍♀️
👉 ලමයි දෙන්නෙක් එකවරම ගන්නත් පුළුවන් ඒත් අපි ගන්නේ පැයට 2000/= ම තමා😍😍
අද මහානුවර අවට ඔයා ඉන්නවා නම් අපව අමතන්න 👉 0772771204
Special Notice 👇
ස්පා ආයතනයේන් පිටත සේවා කටයුතු සිදු කිරිමට ගොස් පාරිභෝගික ඔබ නොමග යවන ක්‍රියා සිදුවී ඇති බැවින් ඔබ ආයතනය තුලදි පමණක් සේවා කටයුතු සිදු කරගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටිමි 🙏