උපරිම සතුටක් ලබන්න මං ලගට ඇවිත් බලන්න

Super Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😊Mn Sewmi friendly girl
🌺 28 hot & sexy Clean girl 🔥
🚗 LOCATION - colombo kollupitiya area
🌸 FULL SERVICE🌸
🔸 ONE HOUR 2 Rs.6000/=
🔹ONE HOUR 3 Rs 8000/
🍌Suc.ki.ng Ok
😋B.o.o.bs ok
👅 liking ok
💃 Any position is ok
📸 100% Real Photo💯
Visit OK
Night OK 18000/=
A.nal Ok 💋

උපරිම සතුටක් ලබන්න මං ලගට ඇවිත් බලන්න
👉ගෙවන මුදලට වැඩි සේවයක්
😍ලිංගික සතුට උපරිමයෙන් විදින්න කැමති ඔබටමයි මේ ආරාධනය 👱‍♀️
😘 ආසාවේ හැටියට සතුටු වෙමු අපි 😘

🚘PARKING AVAILABLE🚘
🧛VERY CLEAN Apartment 🧛
🙏එන්න බොරුවට කෝල් අරන් මාව අපහසුතාවට පත් කරන්න ඒපා🙏
👍SERVICE එකක් ගන්න කැමති අය පමණක් කතා කරන්න👍

🙏THANK YOU🙏
📱CONTACT NUMBER 📱