ඇසුරු කිරීම සඳහා කාන්තාවක් සොයා ගැනීමට

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මම වයස 50,රජයේ ආයතනයක උසස් රැකියාවක් කරන අතර ඇසුරු කිරීම සඳහා කාන්තාවක් සොයමි.විවාහක ,වැන්දඹු හෝ විවහයෙන් වෙන්ව් සිටින කාන්තාවක් නම් වඩාත් හොඳයි.රහසිගත බව සුරැකීමට පොරොන්දු වෙමි.කතා කරන්න ,වට්ස්ඇප් 0702081555 .කාන්තාවන් පමණක් අමතන්න .