ඇගට දැනෙන්න හිතට වදින්න full body massage එකක් කිරිබත්ගොඩ 0705347364

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඇගට දැනෙන්න හිතට වදින්න full body massage එකක්

LILI Spa - 0705347364 - කිරිබත්ගොඩ

ඔබගේ විඩාබර ගතට මෙන්ම සිතටත් දැනෙන්න young Cute Teen Girl කෙනෙක්ගෙන් B to B full body Massage එකක් දාගන්න ඔබත් අදම පැමිණෙන්න
දක්ෂ රූමත් තරුණ තෙරපිවරියන් රාශියක් සිටී

B to B
Full body massage
Head massage
Foot massage
Oil treatment

ඔයාට ඕනි සුදු / කෙට්ටු / චබී ඕනෙම විදියක ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්නේ අපේ විතරමයි.

වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත

Air conditioned comfortable place.
දැන්ම කථාකරන්න 0705347364