මම වයස 31 සිංගල් කොල්ලෙක්. ආසයි කාටහරි පේන්න අතේ ගහන්න. කපල් / අක්කලා / නංගිලා මට මැසේජ් කරන්න. ඔයාල කරනව බලන් ඉන්න. රහස්‍යභාවය 100%. Whatsapp මැසේජ් කෝල් කරන්න. මම ආන්සර් කලේ නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාල තියන්න. මෙය මුදල් සදහා කරන දෙයක් නෙමෙයි. විනෝදය ෆන් එකට කරන දෙයක් පමණි.

Call / whatsapp 0755655011


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.