ආදරෙන් ඉන්න ඔබත් පැමිනෙන්න වෙනස අත් විදින්න

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


( LADIES ONLY )


Unforgettable fun😋
For more details

contact me 0768705468

කාන්තා ඔබ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලාද..
නිවාඩු දවසේ නිදහස් වෙන්න ඔබ කැමතිද.


රහසිගතබාවය සහ පුද්ගලිකත්වය 200% ආරක්ශා කාරී වේ...
.

හැගීම් තදකරගෙන පීඩා නොවිදින්න...


♦️...සේවා අවශ්‍ය වැදගත් කාන්තාවන් දැන්ම අමතන්න...
0768705468

කාන්තා ඔබ සදහාම

❤️MASSAG AND BODY WAXING SERVICES . 
❤️ONLY FOR LADIES.

💞💞💞💞


🍌 Full services for girls, ladies

🥰 hot boy ✅

👍 ,hotel home visit ok


☎️📲 plz Whatsapp only Genuine-0768705468

💚full body massage

💚BF experience

💚Husband experience

💚Boobs Sucking

💚 Licking and sucking

💚All body Kissing

💚Felling kiss

💚Fellinging or Harding, long timing if you clean without condom

❤️
👩‍🦰 Only ladies/ women/ girls/
For Girls, Ladies and Auntie