ආලියා වයස 23 Available For Full Service 6000/= For One Hour With Room In Kottawa

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ONLY 6000/= BODY MASSAGE
UNLIMITED FEELINGS WITH
🖕 UNFORGETTABLE FULL SERVICE .....
👍 Now available in ' KOTTAWA '

✳️ BEUTIFULL CUTE YOUNG GIRL ALIYA AGE 23

↘️ FOR YOUR SERVICE ..😊


💯 Rial photo attached

💯 Very clean & friendly girl 😋

💎 OUR SERVICE PACKAGES

☑️ Full service
Full body massage ,B 2 B
Massage with unlimited ..
Feelings n full service .
6000/= only

🖕 01 SHOT 01 HOUR

✳️ EXTRA - 02 hours 02 shots
15000/= only
🚩maximum fun

✳️ 03 SOME - you can get
Unforgettable feelings ..
Just 15000/= for 01 hour

EXTRA SERVICE
↘️
☑️ Suck ok.. 😋
☑️ Boobs suck ok..😋
☑️ Lips 💋 kiss ok..
☑️ 69 ok..
☑️ Doggy 💋 ok
💯 Enny position ok

🚫 NO VISIT

✳️ Very clean safety place
✳️ Private hidden car park

💯 Privacy ok..👍

💯 Customer Guaranted place in kottawa

🔀 VIP genuine customers are welecome 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 ..

ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ටත් වඩා, දගලලා කරලා පැයක් ඉවරවෙනකන් ඔයාට උපරිම සතුටක් ලබාගන්න සුපිරි තැනක් .
🔀 කොට්ටාවේ ..

😋 ලස්සන පොඩි කෙල්ල අශා වයස 23

👍එකපාරක් ආවොත් ආයේ හැමදාමත් එනවා..
💯 ෂුවර් ..

☑️ ආරක්ෂාකාරී පිරිසිදු සේවය
☑️ separate rooms
☑️ වාහන නැවතිමේ පහසුකම්

✳️ ෆුල් බොඩි මසාඡ් එක,ෆි්ලින් එකත් එක්ක ෆුල් සර්විස් එක 💯ක්..පැයකට 6000යි.

🖕 ඇවිත් ගෙවන මුදලට වඩා වැඩි වින්දනයක් ලබන්න....
📠 දැන්ම කතා කරන්න

💯 privacy place in kottawa

✳️ now you can book ✳️

☎️☎️071 604 2410


උ⁣දේ 09.30 සිට රාත්‍රී 02.00 දක්වා සේවා ලබාගත හැක