අවු 25 GIRLFRIEND EXPERIENCE FULL SERVICE

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


සීදූව කටුනායක රු 5500 ෆුල් සර්විස් හෝටල් කාමරය සමග

කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ
ලිප් කිස් ඕකේ
නයිට් ඕකේ
මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක

මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්...
වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර්

මගේ ගාන සර් පැයකට රු 5500/- WITH HOTEL ROOM
නයිට් රු 17000/- හෝටල් කාමරය සමග

වයස අවුරුදු 25 ASHANI

0763275744
SEEDUWA KATUNAYAKE

NO VISIT NO ANAL

REAL PHOTO ATTACHED

BOOB'S SUCK OK
PUSSY LIKING OK
SUCK OK WITHOUT CONDOM
ANY POSITION OK

HIDDEN CAR PARKING
SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM