අවුරුදු 19 පොඩි කොල්ලෙක්ගෙන් සැපක් ගන්න කැමතිද Free

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


වයස අවුරුදු 19 පොඩි කොල්ලෙක්ගෙන් සැපක් ගන්න කැමතිද
White Skin
යටි පතුලේ සිට මුලු සිරුරටම උපරිම සැපක් හැමදාම එකම විදියට කරලා එපා
වෙලාද
අලුත් විදියට ඇග හිරිවැටිලා යන Full Service
එකක් ගන්න ඔයත් ආසද
දිලා දැන්ම
සැපක් ගන්න හොදම තැන.
ගන්න එහෙනම් ඉක්මනට කෝල් එකක්
හිතට සහ ගතට දෙකටම හිරි වැටිල යන
අත්දැකීමක් විඳගන්න දැන්ම අමතන්න කෝල් ආන්සවර් කරන්න බැරි උනොත් Watsapp එන්න
Couple /Girls Ok
ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට
වඩාගෙන උනත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්
කිසිදා නොවිදි සොදුරු සතුටු අවසානයක්