🚫🚫🚫 පිරිමින් සහ ගණිකාවන් ඇමතීමෙන් වළකින්න🚫🚫🚫

⚠️️⚠️️⚠️️ඔබ අවිවාහක හෝ තනි වූ කානතාවක්ද?
⚠️️⚠️️⚠️️ අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා වලින් මුදල් ඉපැයීමට අකමැතිද?
⚠️️⚠️️⚠️️ වඩාත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අමතර මුදලක් මාසිකව විශ්වාස‍යෙන් ඉපැයීමට කැමතිද?

♀️♀️♀️මේ අවස්ථාව එක් අවංක කාන්තාවකට පමණි. ☑️☑️☑️

🤵🤵🤵මා 27 හැවිරිදි අවිවාහක කළමනාකරුවකු ලෙස කටයුතු කරන ප්‍රියමනාප පැහැපත් තරුණයෙකි.

ඔබ කළයුතු වන්නෙ මසකට කිහිප වරක් මා හමුවී ජීවිතය එකට විදීම පමණි.🏖️️🏖️️🏖️️

♦️Watching movies
♦️Lunch or dinner outs
♦️Beach trips
♦️Traveling
♦️Shopping

ඔබට ලැබෙන මාසික වැටුපට අමතරව මා සමඟ ගතකරන කාලය තුළ ඔබේ සියලු වියදම් දරනු ලැබේ.

🚫🚫🚫කොන්දේසි......🚫🚫🚫

☢️දීර්ඝකාලීන සබඳතාවය පවත්නා කාලය තුල මා වෙනත් කිසිදු කාන්තාක් සමඟ සබඳතා නොපවත්වයි. ඔබද එසේ කළ යුතුය.

☢️මා හට කිසිදු ලිංගික රෝගයක් නොමැති අතර ඔබද නිරෝගී වියයුතුය.

☢️දෙදෙනා අතර අදහස් ගැලපේ නම් ඔබට විවහයක් දක්වා යා හැකිය.

☢️පෙර දැනුම්දීමකින් පසු ඔබට අවශ්‍ය නම් සබඳතාවය නවතා දැමිය හැකිය.

☣️☣️කාන්තාවන් පමණක් අමතන්න 0758135165

ගම්පහ කොළඹ අවට නම් වඩාත් හොඳයි

අතරමැදියන් සම්බන්ධ වීමෙන් වළකින්න🚫🚫🚫


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න