අලුත්ම ටෝයි වෙලද සැල 🧸

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අලුත්ම ටෝයි වෙලද සැල 🧸

😕 ඔබට ලොකු තෘප්තියක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැද්ද?

🫣 ඔබ ලෝකෙ කොහේ සිටියත් ඔබේ පෙම්වතියට ලොකු තෘප්තියක් ලබා දෙන්න අවශ්‍යයද?

🤫 එහෙනම් මෙන්න විසඳුම Happines pvt

ඕනි අය ඉක්මනින්ම ඇණවුම් කරන්න
තොග සීමිතයි 😜

🤩 ඔබේ රහස්‍යභාවය 100% සුරක්ෂිතව
භාණ්ඩ ඔබේ අතටම අප එවන්නෙමු 📦

භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න 🥰

🚛 Islandwide Free Delivery Available 🇱🇰
(ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට නොමිලේ බෙදාහැරීම සිදු කරයි)
watsap =0754505260