අතුරුගිරිය(Athurugiriya)🌹 මාළබේ(Malabe)🌹 Doing Full Service 5500/= Real Genuine Girls 🫦

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අතුරුගිරිය(Athurugiriya)🌹 මාළබේ(Malabe)🌹 Doing Full Service 5500/= Real Genuine Girls 🫦 0767596722 📞📞

👉My Location

🌹Athurugiriya, Malabe, arangala, Homagama, Godagama, thalawathugoda

❤️My name sachini(සචිනි)
❤️Age 22
❤️i'am slim girl and white skin
❤️My Reyal 📷 photo Attached{මේ මාගේ සත්‍ය ජයාරූපය}

👉My Condition

🌹Lips kiss OK
🌹Liking OK
🌹Boobs suck OK
🌹Doggy style OK
🌹69 Position OK
🌹Suck OK
🌹Any position OK
🌹Bathroom x OK
🌹Anal NO ❌
🌹Girl friend experience
🌹Anulimited feeling
🌹very clean Hotel Room(AC/non AC)
🌹Safety please
🌹Parking available
👉My piece,,,

💵One Hour One Shot 5500/=(with room)
💵Tow shot 8500/=(with room)
💵Full Night 17000/=(with room)

Contact=0767596722📞📞

👍 welcome Genuine and VIP customers👍

🙏Please do no call time wasters🙏

✨✨Thank You✨✨