අඩුම මිළට ADS

Banner Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අඩුම මිළට ADS


Verified AD AGENT

0778464636
0740322658

✅ 100% GUARANTEED SERVICE. IF THIS SERVICE IS NOT RECEIVED, MONEY BACK GUARANTEED ✅ සේවාව සහතික කර ඇත. මෙම සේවාව නෙලැබුණහොත්, මුදල් ආපසු ගෙවීම සහතික කෙරේ

🔴සහනදායි මුදලකට ඔබගෙ දැන්විම කඩිනමින් පලකරිමට අවශ්‍යද???

🛑 ඔබේ දැන්වීම

Lankaads.com
හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ???

🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න.

🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇

1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්

2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක

3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම.

4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම.

💵මුදල් ගෙවීම💵

🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට.

🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ

1️⃣අදාල චායාරූපයක්
2️⃣දැන්වීම් විස්තරය
3️⃣දුරකථන අංකය

🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636