මම Nishadi 💃 මාගේ පූර්ණ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු වන තුරු අයකිරීමක් නොමැත... ❤️24 years Age ❤️අලුතින් අද දින සිට 🤟ඇනල් නැතුව ඔන එකක් ඔකේ.with condam. එන්න ඇවිත්ම් බලන්න.💃 📍MY LOCATION Moratuwa galkissa rathmalana dehiwala හමුවිය හැකිය ☎️ 0701646147 💗💗100% FRIENDLY මෙතෙක් නොදුටු ආශ්වාදයක් විද ගන්න, මුදල් මෙන් කාලය ආරක්ෂා කර ගන්න ⭐️picture is on my profile attached 100% Real with same Dress together Money back Gurannty. my personal details are below , 24 yrs old with, Height - 5 3\r Hip size- 32 Bust -36 Weight- 50 kgs Skin tone- fully White Genitalia- fully shaved Smoker- no Language skills- English and Sinhala Type of service- full service 👀 8000/= Hr with room 🥰🥰🥰I love meeting new people and hope we can share exiting adveture together 🥰🥰🥰 👙📢SPECIAL PACKAGE ❤️2hr 2 time 15000 ❤️unbelievable seation ❤️1st time in SL Can be consider more time duration for genuine clients Hygiene is must 💦💦💦 Please note I prefer good quality real genuine clients only 👔👔👔 🥰🥰🥰I love meeting new people and hope we can share exiting adveture together 🥰🥰🥰 Hugs and kisses 😘වෙලාව ඉවර වෙනකං මං ඔයත් එක්ක ඉන්නවා ඒ නිසා හිත හිත ඉන්නෙ rrනැතුව ඇවිත් බලන්න😘😘 0701646147

Full Service | 2 weeks ago
25K 1K
lanka add

Moratuwa galkissa rathmalan...

මම Nishadi 💃 මාගේ පූර්ණ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු වන තුරු අයකිරීමක් නොමැත... ❤️24 years Age ❤️අලුත...

Dehiwela-Mount Lavinia

HOT & CUTE GIRL'S ලා තුන්දෙනෙක්ම ඉන්නවා. කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න AGE 22 , 32 , 35 GIRLS RS 5000 WITH ROOM SUCKING - LIKING OK WITH HOTEL ROOM RS 5000 FULL SERVICE කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් ගාන සර් පැයකට රු 5000/- WITH ROOM 0729254897 MATARA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 5000/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

FULL SERVICE RS 5000/- WITH...

HOT & CUTE GIRL'S ලා තුන්දෙනෙක්ම ඉන්නවා. කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න AGE 22 , 32 , 35 GIRLS RS 5000 W...

Matara මාතර

SUCKING - LIKING OK බිනරි අවු 27 කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 4300/- ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4300/- රුම් එකත් එක්ක වයස අවුරුදු 27 බිනරි 0760796472 KOTTAWA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 4300/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

AGE 27 FULL SERVICE RS 4300...

SUCKING - LIKING OK බිනරි අවු 27 කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 4300/- ඇත්තම ෆොටෝ එක UN...

KOTTAWA | කොට්ටාව

Hi Only for Lady’s & Girls.Just fun and to fulfill your wishes.🫦💦 I’m Dinesh 24 year older. Ja ela,kadana, seeduwa ,katunayake aera... Kanthawange Onam lingika katayutha itu karaganimata.Cuckold cupule,Lady’s,Girls can be contact Every kind of sexually things. Only contact WhatsApp 0751511693 .Full service 
* Group (Only Ladies) 
* Hardcore 🍆
* Boyfriend experience ❤️
* intercourse 🌸 * licking
* Anal 🍑
* Boobs 🍒
* Full body massage 😘
* Fingering (as per request) 
* Shower 🚿
* Different style of 🕺
* Regular ⌚

What I can do to your body:

* Full Service *loud 
* Threesome ( Ladies couples/ two or more )
* Groups ( Only ladies)
* Lick and Suck 
* Lick and Suck Ass
* Lick and Suck Boobs
* Lick and Suck Body
* Fingering Feeling
* Fingering Ass Feeling
* Cum in Mouth
* Cum in 
* Cum in Ass
* Cum in Face
* Cum on Boobs
* Romantic Kissing
* Feeling Massage
* Feeling ing or HARD ing ( ing with condom : Long time/ Unlimited shots)
* Anal ing 

 I promise you:

* 100% Privacy & Secret 🤫 
* 100% Satisfaction 😏 
* Your pleasure is my goal 😌 
* Safety On 🦺 
* Stamina All Night Long 
* Hardcore Sessions 
* Boyfriend Experience 
* Orgasm Guaranteed.. Desktop view

Personal Ads | 2 weeks ago
654 90
lanka add

Full service

Hi Only for Lady’s & Girls.Just fun and to fulfill your wishes.🫦💦 I’m Dinesh 24 year older. Ja el...

Ja ela

හායී... මම SHERMILA TAMIL GIRL NIGHT OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY AGE 33 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE WITH ROOM 1 HOUR 1 TIME RS 4000/- 1 HOUR 2 SHOTS RS 7000/- FULL NIGHT RS 12000/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0776993252 MORATUWA KATUBEDDA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO VISIT NO ANAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
1K 240
lanka add

TAMIL GIRL Rs 4000/= WITH R...

හායී... මම SHERMILA TAMIL GIRL NIGHT OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUS...

Moratuwa | මොරටුව

HELLO ! Im JAANU ( ජානු ) this is my reall picture ( මගේ ඇත්ත ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ ) 24 years old NOW IM in = COLOMBO NUGEGODA (කොළඹ , නුගේගොඩ ) slim and clean genuine escort shemale.🧜‍♀️. Contact = 0770271488 •I have a real bo.obs •Fair Skin Colour. •Full Shaved. Interested in male & females have a fully functional di.ck 9 inch when hard co ck Incall 8000/= Outcall 25000/= Cam session also available 🙋‍♀️ * 15 minits rs.3000.00 * 30 minits rs.5000.00 Fendom session also available ( hard session punishment with tools) Plz contact me genuine coustmr only 🥰 Thanks you 😘❤ Jaanu..

She Male | 2 weeks ago
2K 120
lanka add

☀SEXY & SLIM SHEMALE 🎀 JA...

HELLO ! Im JAANU ( ජානු ) this is my reall picture ( මගේ ඇත්ත ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ ) 24 year...

COLOMBO | කොළඹ , NUGEGODA |...

REAL PHOTO ATTACHED HI I AM HIRU 32 YEARS OLD GLOWING WHITE SKIN GIRL REAL PHOTO ATTACHED FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM 1 HOUR RS 6500/- KANDY 0764272915 ANAL OK FULL BODY MASSAGE FEELING MASSAGE B2B MASSAGE HEAD MASSAGE SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Full Service | 2 weeks ago
3K 210
lanka add

ANAL OK FULL SERVICE KANDY...

REAL PHOTO ATTACHED HI I AM HIRU 32 YEARS OLD GLOWING WHITE SKIN GIRL REAL PHOTO ATTACHED FU...

Kandy නුවර මහනුවර

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB'S REAL PHOTO ATTACHED GENUINE VERIFIED SHOW VIDEO VERIFICATION RS 300 AUDIO VERIFICATION FREE 🌹 10 min 1000/- 🌷Full body Show 🌷Boobs Show 🌷Pussy Show 🌹 15 min 1500/- 🌷Full Bod Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Fingering & 🌷Juice Out 🌹 20 min 2000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass show 🌷Fingering & 🌷Juice out 🌹30 min 3000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass Playing 🌷Fingering 🌷Hot Sound 🌷Juice Out & 🌷Happy Ending 👙10 min 1000/- 👙15 min 1500/- 👙20 min 2000/- 👙30 min 3000/- ✅Audio Verification Free ✅Video Verification 300 ❌No Full Service ❌No Photo Sharing ❌No Voice Message ✅ Whatsapp Only ❌ නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා. Pls Block කරනවා. ❌බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න. 🙏🙏 Thank You.🙏🙏 0701035678 WhatsApp # Real cam show # Lesbian cam show # Cam girl

Live Cam | 2 weeks ago
1K 0
lanka add

FREE AUDIO VERIFICATION - V...

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB...

18+ ONLY මේ මගේම PHOTO එකක් BIG BOOBS CAM SHOW I'm SHENU Age 28 Boobs size 38 I'm a Genuine girl.👉This service only for genuine customers.🙋‍♀️ 👉No Full service ❌ 📸 CLEAR CAMERA පැහැදිලි කැමරා 😘 HOT AND SEXY GIRL හොට් සෙක්සි කෙල්ල...👅 REAL PHOTO Don't asking photos sharing photos👆🏻 🔥full genuine service 👌💯💯cheat messages or calls blocked.⚠️📵🙏 මගේ ඇඩි එක VERIFIED ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 ⭕ Video Verification 400/= ⭕ Audio Verifications Free 💝🌹💖 #Cam Show Package 💟💝 🔘 5 Min Rs 1000/= 🔘 10 Min Rs 1400/= 🔘 15 Min Rs 1800/= 🔘 20 Min Rs 2500/= 🔳 Verification Rs 400/= 🍁🍁Special Package 🍁🍁 💋 Only Voice Fun Rs 1000/= (10 min) 💬 Only Sex Chat 10 Min Rs 1000/= ( with 5 photos) 🛀 Golden Shower Show Rs 3500/= (10min) 🍆Vegetable fun Rs 4500 (20 min ) 👉 මුදල් දැමූ සැනින් සේවය ලබා දේ ✅✅✅ +94760532346 WhatsApp 💵 Payments Method 💵 🔴 Bank Transfer 🏧 💳 🔴 Ez cash 📳 Real live cam show live cam show live cam 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌

Live Cam | 2 weeks ago
3K 150
lanka add

CAM SHOW BIG BOOB'S අලුත්ම...

18+ ONLY මේ මගේම PHOTO එකක් BIG BOOBS CAM SHOW I'm SHENU Age 28 Boobs size 38 I'm a Ge...

SUPER FEELING FULL SERVICE WITH BEAUTIFUL GIRL HI EVERYONE NEW BEAUTIFUL GIRL SUPER FEELING FULL SERVICE FULL SERVICE RS 3500/- ONE HOUR ONE SHOT PLIYANDALA KESBEWA පිළියන්දල කැස්බෑව 0713156340 නෙළුම් BOOB'S SUCK OK LIP KISS OK SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT NO NIGHT SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING

Full Service | 2 weeks ago
1K 210
lanka add

FULL SERVICE RS 3500/-

SUPER FEELING FULL SERVICE WITH BEAUTIFUL GIRL HI EVERYONE NEW BEAUTIFUL GIRL SUPER FEELING F...

පිළියන්දල කැස්බෑව Rs 3500/-

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 2000/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ HOTEL RD MOUNT LAVINIA ගල්කිස්ස GALKISSA ☎️ 0114277276 💜 ATTACHED BATHROOM WITH CLEAN ROOMS 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
2K 30
lanka add

GIRL FRIEND EXPERIENCE HAPP...

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අ...

Dehiwela-Mount Lavinia

📩Message WhatsApp 0762601048 🧚‍♀️I am Eshani 🕰️23 Years Old 🏠From Moratuwa 🔞No full service 🙏 1️⃣Rs 1000=10 minutes🍎B00bs and🍩pu$$y play 2️⃣Rs2000=20 minutes🍎🍩🦹‍♀️play With face 3️⃣Rs3000=30 minutes🍎🍩🦹‍♀️💃play with dance 📲Ez cash 0762601048 📲M cash 0711450651 🏧Bank transfer(Online/Deposits) 📩Message WhatsApp 0762601048

Live Cam | 2 weeks ago
1K 150
lanka add

🧜‍♀️New👙Video🧚‍♀️Calls👸

📩Message WhatsApp 0762601048 🧚‍♀️I am Eshani 🕰️23 Years Old 🏠From Moratuwa 🔞No full servi...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 2 weeks ago
9K 1K

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 2 weeks ago
10K 780

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

HI... IAM 33 YEARS guy from Colombo FULLSERVICE FROM HANDSOME BOY VERY CLEAN PLAYFUL AND FRIENDLY. ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ කාන්තාවන් සඳහා සම්භාහන කටයුතු කරනු ලැබේ. විශ්වාසයෙන් යුතුව ආරක්ෂාකාරීව සම්බාහන කටයුතු කර ගැනීමට එකතුවන්න. Banking office male... Full Body Massages😍 Relax Massages😍 Oil or Cream Massages Full service 😍 Foot Massages/foot liking Pussy liking ❤ Clubbing partner 😍🍷 Couple fun😍 (husband and wife/fun with both) Fantacy 😍😍😍 Any age..(over 18) Over 50 ladis are warmly well come 😍 Vip Massages Spacial Massages Body to Body Massages Body Wax Contact us select your package and enjoy your life ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයේ සම්හාහන කටයුතු සහ සතුට ලබා දීමට ආරක්ෂාකාරී රහස්‍යභාවය සමග විශ්වාසයෙන් යුතුව එකතු වන්න.

Personal Ads | 2 weeks ago
596 0
lanka add

Body Massage ❤️full service

HI... IAM 33 YEARS guy from Colombo FULLSERVICE FROM HANDSOME BOY VERY CLEAN PLAYFUL AND FRIEND...

Colombo,Sri Jayewardenepura...