Lankaads.com නිල වෙබ් අඩවිය මෙය වන අතර වෙනත් කිසිම වෙබ් අඩවියක් හෝ වෙනත් කිසිම නමකින් Lankaads නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න

🌹💖 FULL SERVICE BEAUTIFUL GIRL 100% REALL PICTURE IN RAJAGIRIYA 4000/= 💖🌹 🌹HI DEAR 💖 🌹AM SURANI💖 🌹MY AGE 26💖 🌹THIS IS MY REALL PICTURE 100% 📷 🌹AM IN RAJAGIRIYA 🚘 🌹0763518638📲 🌹FULL SERVICE RS 4000/=🕧 🌹1 HOUR 1 TIME 🕧 🌹VERY CLEAN AND COMFORTABLE PLACE WITH SEFTY CAR PARKING 🚘 💖මම සුරනී🌹 💖මම ඉන්නේ රාජගිරියේ 🚘 💖මේ මගේ ඇත්ත ෆෝටෝ එක 100%📷 💖මගේ වයස 26🌹 💖0763518638📲 💖ෆුල් සර්විස් 🌹 💖RS 4000/= 1 HOUR 1 TIME 🕧 💖එන්න මම ඉන්නේ රාජගිරියේ මගේම නිදහස් තැනක ඔයාට නිදහසේ මගෙත් එක්ක ඉදලා යන්න 💖💖💖💖💖💖💖💖 💖AM VERY FRIENDLY GIRL 🌹 💖COME RRELEX 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
2K
post image

💖💖 FULL SERVICE REALL PICTURE BEAUTIFU...

🌹💖 FULL SERVICE BEAUTIFUL GIRL 100% REALL PICTURE IN RAJAGIRIYA 4000/= 💖🌹 🌹HI DEAR 💖 🌹AM SURANI💖 🌹MY AGE 26💖 🌹THIS IS MY REALL PICTURE...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

💝💖Hello Gentleman , 💖💝🏵️Have a Nice Time & Day🥰🥰 ...... 💝💖 Hi ,I"M Sapna (Jaha) 💖💝 I"M New in This Field . 💝💖 My age 25 Years Old . 💖💝 White Skin & Slim Girl . 💖💝 Today I"M Staying Kandy 💝💖 This One is 100% My Real Picture D'ont ask More Picture .. 💝💖 Full Service 8000/= 💖💝 One Hour One Time 🏵️ My Condition 🏵️ 💝💖No Lip Kiss 💋✔️ 💖💝 Bo.obs Suck Ok💋✔️ 💝💖 Suck Ok💋✔️with condom 💝💖 Any Position Ok💋✔️ 💝💖 No A.n.a.l❌ ✖️❌ 💝💖 No Visit❌ ✖️❌ 💝💖 A/C, NON A/C, Hotel Room 100% Very Safe place & Car Park Available .... 💖💝 I"M Very Clean/ Sexy /Freindly & Teen Girl .. 💝💖 Come and Enjoy With Unlimited Fun .. 💖💝 Welcome Genuine VVIP Caustomer 🎀🎀 .. 💝💖 Today is My Special Service Package For Gentleman 💖💝 This One is 100% Real Profile , Dont Worry about that ( Please Dont Time Pass )... 💖💝🏵️ VVIP Real Genuine Caustomer Please Call Only.Dont time waste 💝💖🏵️ Thanks ...... 📲 0701427693 ♨️ This one is 100% real profile don't worry about that.මෙම චායාරූපය මගේ සැබෑම චායාරූපය වේ.චායා රූපයේ ඉන්නේ මම නෙමෙයි නම් ROOM CHARGES එක RITUNE කරනවා.

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
3K
post image

🥰 VIP Full Service( Jaha) 😘😘Today spe...

💝💖Hello Gentleman , 💖💝🏵️Have a Nice Time & Day🥰🥰 ...... 💝💖 Hi ,I"M Sapna (Jaha) 💖💝 I"M New in This Field . 💝💖 My age 25 Years Old ....මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

For Girls ladies /Married women( I am a Boy) Hi ladies iam thilanka I am here for secret relationship . I am 26years old. i like to have a good long relationship . My privacy and your really really important . I'm looking for age between 18-40 to have a secret relationship. Single, married, devorced or widowed. ✅ sinhala, tamil, muslim ✅ Colombo , area ✅ Keep privacy 100%✅ Love & careness✅ Any position✅ Full night ✅ Maximum satisfaction using toung ✅ Call me if you're not satisfying with your partner (You can select a private place hotel or home i will come) මට අවුරුදු 30 ඔයා කැමති ඕනම විදිහට මම කරනවා 100% රහස‍යයි කොළඹ ,කළුතර අවට (ඔබ කැමති තැනකට හොටෙල් එකකට ගෙදරට, අපාර්ට්මන්ට් එකට මම එනවා) Please read the add and call or msg. please dont' call any boys. Call or msg me 0711542687

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
116
post image

For Girls ladies/Married wwomen (i am a...

For Girls ladies /Married women( I am a Boy) Hi ladies iam thilanka I am here for secret relationship . I am 26years old. i like to have a good l...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

👉 ඔබට කිසිම බදවකින් තොරව කෙලිම්ම මගේ epartmint එකට පැමිණිය හැක 💯💯💯 👉❤there are no barriers so you can come to the aparmint directiy 💯💯💯✔️ 👉❤ මගේ තෑන්ක් තියෙන්නේ සර් බය නැතිව එන්න බොරු කියලා කිසිම විටක සර්ලා අපහසු තාවයට පත්කරන්නේ නැහැ මම 💯💯💯💯💯 👉❤ad එක්කෙ තියන ගණන් විතරයි මම ගන්නේ වැඩය කියක්වත් ගන්නේ නැහැ මම 💯💯💯 👉❤ no ඊසිකැස් ❌️❌️❌️ 👉❤ no ඔන්ලයින් පෙමට්❌️❌️ 👉❤ මම හමුඋ උනාට පසු මුදල් දෙන්න ✔️✔️💯💯💯 👉❤ no s. P. A ❌️❌️ 👉❤ මේක මගේ තැනක්‌ s. P. A. එකක් නොවේ 💯💯💯💯 👉❤ oni taim one prsant only ✔️ 👉 ❤ මම විතරයි enne 💯💯💯 👉❤ මම saduni 🙏 👉 වයස 30 💯💯✔️ 👉❤ මම ඉන්නේ කොල්ලුපිටියේ 💯 👉❤am sitnn to kollupitiya 🏡 👉❤ Only me💯💯💯 ❤ clean sexy girl.......✔️ 👉💃 safety & full ciean room 💯💯💯 👉❤ පැයට සොට්ස් 2ක්‌ දෙනවා 💯💯💯 👉💯one hore 2 sots ok 💯💯 👉❤පැයට සොට් 2ක්‌ දෙනවා රූම් එක්කත් එකටත් ගන්නේ Rs =5000👍ක්‌ විතරයි 💯💯 👉❤ one hore 2 sots Rs 5000 only with (a/c room)💯💯💯 👉❤පැයට සොට් 2 ක්‌ එක්ක බෝඩ් මස්ජ් එකක් ගන්වන්ම් විතරයි Rs= 6000 ක්‌ ගන්නේ රූම් එකක් එක්ක 💯💯💯💯 👉 ❤ one hore 2 sots & body massage Rs 6000 👍only with (a/c room)💯💯💯 👉❤ පැයට සොට් 2 ක්‌ එක්ක බෝඩ් to බෝඩ් මස්ජ් එකක් ගන්වන්ම් විතරයි Rs= 7000👍 රූම් එකටත් එක්ක 💯💯💯 👉❤ one hore 2 sots & Body to body massage👉Rs 7000 only 👍with (a/c room)💯💯💯💯 💯💯 Reyl picture attached.....💯 👉 fun එක්ක ගන්න කැමති වැදගත් අයට පහත ඇති conditions බලා කැමති අය පමණක් කෝල් කරන්න ✔️ 🚕🚕 availablle good car parking.....✔️ 🌹❤👍my conditions ❤👍Lip kiss OK... ❤❌️ no anel❌️ ❤👍 no visit ❌️ ❤👍doob suck ok...💋 ❤👍 suck ok 💋 👉❤ no kapl sarvis ❌️❌️❌️ 👉 no ❌️3 sam srvis ❌️❌️ 👉❤ no salksan ❌️❌️❌️ 👉❤ dont coll time pass❌️❌️ 👉❤ganuine costomr are welcome✔️✔️ ❤🔥my prvit apartmint kollupitiya💯💯💯💯 ❤🌹 ඔබ විසින් ගෙවනු ලබන මුදලට සරලන සාදාරන සේවාවක් ලබා දෙමේ 💯💯💯💯 ❤🌹 Genuine costomr are welcome✔️ 👉❤මම කිසිම අවස්තාවක 👉18 ❌️අඩු අයට මගේ සේවාව ලබා දෙන්නේ නැහැ බොරුවට කෝල් කරන්න එපා ❌️❌️❌️ 👉 මම ඉන්නේ wark des am 7..30 to pm 7.00✔️ 👉 කොවිට් එන්නත් 3 ක් ලබාගෙන සිටී 💯💯💯 👉 ❤ad එක හොදෙන් කියවා ගන්න මහත්වරු පමණක් කෝල් කරන්න ✔️ 👉 ❌️බොරුවට කෝල් කරන්න එපා ❌️❌️❌️ 👉 tanx u……❤ 0756344167

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
242
post image

🔥Rs 5000 am hot sexe neew gall කොල්ලුපි...

👉 ඔබට කිසිම බදවකින් තොරව කෙලිම්ම මගේ epartmint එකට පැමිණිය හැක 💯💯💯 👉❤there are no barriers so you can come to the aparmint directiy 💯💯💯✔️...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Old women sadaha full service. Pusy lick. Full body masaje. Only ladys call me

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
174
post image

Old women sadaha full service

Old women sadaha full service. Pusy lick. Full body masaje. Only ladys call meමෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

👏 Any girl or cupl ... ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඕනෑ ලිංගික සේවා සඳහා අමතන්න ..husband gen නොලැබෙන සතුටක් ha වෙනස් addakemakata එකතු වෙන්න ....🌷🌷 100% විස්වාසය රකින්න පුළුවන් ..💪 Cukhold cupl & 3 some ok..❤. 💋 kissing ❤like pussy 💰 no free 🏘️ visiting 🥃🍷🍻 🚗 traveling .. no money full free.. Only cl ..me..0714813117 No whatapp ..0779363742 කොල්ලෝ ගහන්නේ na ....😀 ... සැමියා සමග හො තනියෙන් ඉන්න ඔයාගෙ සතුට උපරිමයෙන් ලබාදීමට කැමති .. මුදල් අපහසු අයට නොමිලේ .. Meya විස්වාසය මත විනෝද වෙන්න පමණි ..🙏🙏🙏🙏

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
306
post image

❤ කාන්තාවන් සඳහා සතුටක් ලබාදීමට

👏 Any girl or cupl ... ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඕනෑ ලිංගික සේවා සඳහා අමතන්න ..husband gen නොලැබෙන සතුටක් ha වෙනස් addakemakata එකතු වෙන්න ....🌷🌷 100% විස්...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

💋 විඩාබර ඔබගේ ගතට සිතට සහනයක් ලබා ගන්න අදම පැමිණෙන්න මීගමුවට 👍 ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂිත ස්ථානයකි 👍 ඉතා ලස්සන හුරුබුහුටි ගැහැණු ළමුන් රාශියක් ඇත 👍 ඔබ කැමති ගැහැණු ළමයෙක් තෝරාගත හැක 👍 Friendly and Funny Girls 🌺 Full Body Massage Rs 1500/= 🌺 Head Massage 🌺 Foot Massage 🌺 Relaxing Massage 😜Happy Ending 🛑 👉 Air Conditioning and Hot Water 👉 Car Parking 💋 Spa Negombo 💋 ස්පා මීගමුව 📞 0774320245 - මධු

Normal Ad
Spa | 2 months ago
2K
post image

මීගමුවේ අංක 1 අලුත්ම Spa එක 💞 Full Body...

💋 විඩාබර ඔබගේ ගතට සිතට සහනයක් ලබා ගන්න අදම පැමිණෙන්න මීගමුවට 👍 ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂිත ස්ථානයකි 👍 ඉතා ලස්සන හුරුබුහුටි ගැහැණු ළමුන් රාශියක් ඇත 👍...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

hello 😊 Im Dinakshi 🔉 My age is 20 year old (Cam show only) (0753154198)wathapp 10 min = 1000 (boobs and pussy show😊 15 min =1500 boobs and pussy ply 👄 20min = 2000 voice hot voice pussy ply and boob🤗 30 min = 3000 hot voice and face pussy pay juse 😏😘😘😘🔈 Verification 500/= Reall costumes la vitharak enna Boru karana aya block karanawa **🔕 Cam show 3 kata wada gannawanm meet wenna puluwan 🤗😊😊😊😊 Thanks sir 🎈🎈🎈😊 Ez Bank deposit 0753154198

Normal Ad
Live Cam | 2 months ago
588
post image

Cam girls dinakshi😘

hello 😊 Im Dinakshi 🔉 My age is 20 year old (Cam show only) (0753154198)wathapp 10 min = 1000 (boobs and pussy show😊 15 min =1500...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

🛑Hi I AM a Boy 🛑ඇන්ටිලා, නංගිලා, අක්කලා, කපල් ඕනෑම කෙනෙකුට ඔයාට ඕන විදියට සුපිරි සතුටක් ලබා දෙන්නම්. 🛑Pussy Liking 1 Hour 🛑Rim Job 🛑Full Body Licking 🛑Boob's Licking 🛑Massage 🛑 ඇතුළු ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් මගෙන් කරගත හැක 🛑හිතේ තියෙන දේ හිතේ හැටියට කරගන්න මාව අමතන්න 🛑රහස්‍යභාවය 100% 📞0776778439 නුවන් , බොරලැස්ගමුව

Normal Ad
Boys | 2 months ago
604
post image

All Services For Girls, Couples, Aunty's

🛑Hi I AM a Boy 🛑ඇන්ටිලා, නංගිලා, අක්කලා, කපල් ඕනෑම කෙනෙකුට ඔයාට ඕන විදියට සුපිරි සතුටක් ලබා දෙන්නම්. 🛑Pussy Liking 1 Hour 🛑Rim Job 🛑Full...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

30 + any women call me colombo home visit nice friendly with treatment

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
142
post image

Filing treatment

30 + any women call me colombo home visit nice friendly with treatmentමෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Read full... Genuine body massage service only...real expiriance theraphy..come relax your mind and body 👩‍💼👩‍💼👩‍💼Ladies only.... ✅I’m 32 years old Genuine Clean and friendly person ✅I’m doing Full body Massage for girl, mature lady ✅100% confidential and privacy ✅100% protection and healthy ✅100% trust and secret 4years expiriance in this field.. #Special massage for your requirement #Full body massages using olive oil and body lotion , baby cream & baby oil 🧴 #Full body massage with happy ending (enhance Sensual feelings) #Your satisfaction is my satisfaction! #Your privacy is 100% guaranteed! and I do expect the same! #I done my covid 19 vaccination #Your wish is my command I am a pleaser. I love to pleasure women and help them achieve maximum pleasure. My time with you will have no limit I won’t leave till you are satisfied. 💎My services 💎 ✅ Full Body Massage ✅ Head Massage ✅ Leg Massage ✅ soft & hard Body Massage ✅ Special Oil Massage ✅ Feeling Massage Home and hotel visit massage for ladies.100% confidential and good service assured. My service will offer to release your stress, tension and motivate your whole body. ✅තරුණ තෙරපිවරයෙකු වන මම විසින් සේවාව ලබා දෙන අතර ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කෙරේ…. ✅කාන්තා ඔබගේ ඒකාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් ලබා ගන් நான் 32 வயது சுத்தமான ஆண். உங்களுக்கு முழு உடல் மசாஜ் செய்வேன். ✅ Full Body Massage ✅ Head Massage ✅ Leg Massage ✅ soft & hard Body Massage ✅ Special Oil Massage ✅ Feeling Massage உங்களின் வீடு அல்லது ஹோட்டல் ரூம் அல்லது நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்கே வந்து மசாஜ் மற்றும் உங்களின் விருப்பம் போல் அணைத்தும் செய்வேன். வயது எல்லை இல்லை விரும்பிய பெண்கள் மற்றும் தம்பதிகள் இப்போதே தொடர்பு கொள்ளவும். ✅MY VISITING LOCATIONS – COLOMBO AREA MOUNT LAVINIA , DEHIWALA,WELLAWATTE, MAHARAGAMA, KOTTAWA, HOMAGAME , PILIYANDALA ( HOME VISIT & HOTEL VISIT AVAILABLE) Colombo to kaluthara visit ok More details pls call or msg.. Have a great day.. 🙏🙏🙏🙏🙏

Normal Ad
Spa | 2 months ago
264
post image

Genuine body massage treatment💎expirian...

Read full... Genuine body massage service only...real expiriance theraphy..come relax your mind and body 👩‍💼👩‍💼👩‍💼Ladies only.... ✅I’m 32 ye...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

🛑Full body massage.... 🛑Nugegoda... 📞0752236454

Normal Ad
Personal Ads | 2 months ago
1K
post image

Full body massage....Nugegoda...07522364...

🛑Full body massage.... 🛑Nugegoda... 📞0752236454මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Hi ledies Mama awurudu 23ka boy kenek Inne gampaha, nittambuwa, Kiridiwela Thanikamin paluwen sitina kanthwan thanikam paluwa maka ganima sadaha katha kranna. Free for every ledies

Normal Ad
Live Cam | 2 months ago
166
post image

Ledeis and women

Hi ledies Mama awurudu 23ka boy kenek Inne gampaha, nittambuwa, Kiridiwela Thanikamin paluwen sitina kanthwan thanikam paluwa maka ganima sadaha ka...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

හොදට ඇඩ් එක කියවලා ගන්න..මම කොල්ලෙක් වයස 21..අක්ක කෙනෙක් ඇන්ටි කෙනෙක්..කපල් එකක්..ඕනම කෙනෙක් මට කෝල් එකක් ගන්න..ඔයාල කියන ඕනම තැනකට එන්නම්..විඩියෝ කෝල් ok..සුපිරි ෆන් එකක් දෙනවා.. Visit ok Massage Video fun Couple

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
470
post image

කාන්තාවන් සදහා පමනයි ..❤️

හොදට ඇඩ් එක කියවලා ගන්න..මම කොල්ලෙක් වයස 21..අක්ක කෙනෙක් ඇන්ටි කෙනෙක්..කපල් එකක්..ඕනම කෙනෙක් මට කෝල් එකක් ගන්න..ඔයාල කියන ඕනම තැනකට එන්නම්..විඩියෝ කෝල...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

👉 ඔබට කිසිම බදවකින් තොරව කෙලිම්ම මගේ epartmint එකට පැමිණිය හැක 💯💯💯 👉❤there are no barriers so you can come to the aparmint directiy 💯💯💯✔️ 👉❤ මගේ තෑන්ක් තියෙන්නේ සර් බය නැතිව එන්න බොරු කියලා කිසිම විටක සර්ලා අපහසු තාවයට පත්කරන්නේ නැහැ මම 💯💯💯💯💯 👉❤ad එක්කෙ තියන ගණන් විතරයි මම ගන්නේ වැඩය කියක්වත් ගන්නේ නැහැ මම 💯💯💯 👉❤ no ඊසිකැස් ❌️❌️❌️ 👉❤ no ඔන්ලයින් පෙමට්❌️❌️ 👉❤ මම හමුඋ උනාට පසු මුදල් දෙන්න ✔️✔️💯💯💯 👉❤ no s. P. A ❌️❌️ 👉❤ මේක මගේ තැනක්‌ s. P. A. එකක් නොවේ 💯💯💯💯 👉❤ oni taim one prsant only ✔️ 👉 ❤ මම විතරයි enne 💯💯💯 👉❤ මම saduni 🙏 👉 වයස 30 💯💯✔️ 👉❤ මම ඉන්නේ කොල්ලුපිටියේ 💯 👉❤am sitnn to kollupitiya 🏡 👉❤ Only me💯💯💯 ❤ clean sexy girl.......✔️ 👉💃 safety & full ciean room 💯💯💯 👉❤ පැයට සොට්ස් 2ක්‌ දෙනවා 💯💯💯 👉💯one hore 2 sots ok 💯💯 👉❤පැයට සොට් 2ක්‌ දෙනවා රූම් එක්කත් එකටත් ගන්නේ Rs =5000👍ක්‌ විතරයි 💯💯 👉❤ one hore 2 sots Rs 5000 only with (a/c room)💯💯💯 👉❤පැයට සොට් 2 ක්‌ එක්ක ෆුල් බෝඩ් මස්ජ් එකක් ගන්වන්ම් 💯 විතරයි Rs= 6000 ක්‌ ගන්නේ රූම් එකක් එක්ක 💯💯💯💯 👉 ❤ one hore 2 sots & full body massage Rs 6000 👍only with (a/c room)💯💯💯 👉❤ පැයට සොට් 2 ක්‌ එක්ක බෝඩ් to බෝඩ් මස්ජ් එකක් ගන්වන්ම් විතරයි Rs= 7000👍 රූම් එකටත් එක්ක 💯💯💯 👉❤ one hore 2 sots & Body to body massage👉Rs 7000 only 👍with (a/c room)💯💯💯💯 💯💯 Reyl picture attached.....💯 👉 fun එක්ක ගන්න කැමති වැදගත් අයට පහත ඇති conditions බලා කැමති අය පමණක් කෝල් කරන්න ✔️ 🚕🚕 availablle good car parking.....✔️ 🌹❤👍my conditions 👉❤ any posisn ok✔️ ❤👍Lip kiss OK...💋 ❤❌️ no anel❌️ ❤👍 no visit ❌️ ❤👍doob suck ok...💋 ❤👍 suck ok 💋 👉❤ no kapl sarvis ❌️❌️❌️ 👉 no ❌️3 sam srvis ❌️❌️ 👉❤ no salksan ❌️❌️❌️ 👉❤ dont coll time pass❌️❌️ 👉❤ganuine costomr are welcome✔️✔️ ❤🔥my prvit apartmint kollupitiya💯💯💯💯 ❤🌹 ඔබ විසින් ගෙවනු ලබන මුදලට සරලන සාදාරන සේවාවක් ලබා දෙමේ 💯💯💯💯 ❤🌹 Genuine costomr are welcome✔️ 👉❤මම කිසිම අවස්තාවක 👉18 ❌️අඩු අයට මගේ සේවාව ලබා දෙන්නේ නැහැ බොරුවට කෝල් කරන්න එපා ❌️❌️❌️ 👉 මම ඉන්නේ wark des am 7..30 to pm 7.00✔️ 👉 කොවිට් එන්නත් 3 ක් ලබාගෙන සිටී 💯💯💯 👉 ❤ad එක හොදෙන් කියවා ගන්න මහත්වරු පමණක් කෝල් කරන්න ✔️ 👉 ❌️බොරුවට කෝල් කරන්න එපා ❌️❌️❌️ 👉 tanx.... U❤ 0756344167

Normal Ad
Full Service | 2 months ago
154
post image

🔥 colmbo 3/Rs 5000 am hot sexe neew gal...

👉 ඔබට කිසිම බදවකින් තොරව කෙලිම්ම මගේ epartmint එකට පැමිණිය හැක 💯💯💯 👉❤there are no barriers so you can come to the aparmint directiy 💯💯💯✔️...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.