වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

BODY TO BODY OK ALL FEELING OK HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE OK 🎅🤶 24 HOURS OPEN 100% SAFE & PRIVACY LUXURY HOTEL SPA 🤶🎅 💟🌹CUTE GIRLS SELECTION 🌹💟 • BODY TO BODY RS 5000/- • HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE RS 1500/- FOR 30 MIN • HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE RS 2000/- FOR 1 HOUR 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 • VERY BEAUTIFUL YOUNG TEEN GIRLS SELECTION ----------------------------------------------------------- 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📍 WELLAWATTA 📍 වැල්ලවත්ත ROSE COTTAGE HOTEL ☎️ 0714841027 ☎️ ---------------------------------------------------------- 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Spa | 2 days ago
604 0
Lanka ads Normal ad image HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE

HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE

BODY TO BODY OK ALL FEELING OK HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE OK 🎅🤶 24 HOURS OPEN 100% SAFE &...

වැල්ලවත්ත WELLAWATTA

genuin leddy only wahtsapp massege ☺️100 safe your details ❤️ Nittambu .gampha Kettu sudu kollek Not gay boys massege 😡 Only leddys .enna chat karala haduna gamu 🤝❤️

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
418 30
Lanka ads Normal ad image Rahasi gatha asurakta 100 safe leddy or girle iam genuine boy 24 old

Rahasi gatha asurakta 100 safe ledd...

genuin leddy only wahtsapp massege ☺️100 safe your details ❤️ Nittambu .gampha Kettu sudu kollek...

Colombo,Gampaha,Kurunegala

HELLOW gys Welcome to live cam add..🙏🙏🙏 My name is CHALANI MY age 21 Vedio verification amount is 200 No full srvice .please dont ask Only live cam show 😘😘😘😘😘 My package list 1. Boobs and showings with voice 500/= For 5 minutes (with face 1000/=)❤️❤️❤️❤️❤️ 2.boobs and showings fingering with voice 1000/= For 10 minutes (with face 1500/=)❤️❤️❤️❤️❤️ 3.boobs and showings playing fingering ass showings with voice 1500/= For 15 minutes (with face 2000/=❤️❤️❤️❤️ 4. Boobs and showings playing fingering ass showings drass chengd juice come out hard talk For 20 minutes with out face 2000/= (With face 2500/=)❤️❤️❤️❤️❤️ 5.boobs and showings playing fingering ass showings drass chengd juice come out hard talk.30 minutes with face 3000/=❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 6 .boobs showings playing fingering ass showings fingering with face with voice hard talk ,drass chengd, juice come out,dance bathing season 45 minutes🤗🤗🤗🤗 4000/= 7. One hour . Drass chengd 😘 Bathing sessions 😘😘 Full body showings y dance 😘 Hard fingering 😘 Juice come out 😘 With voice 😘 With face 5500/=👍 කරුනාකර බොරු රිසිට්පත් එවීමෙන් වලකින්න 🙏🙏🙏 bank tansar and ez cash pemant What number .. 0718956484 Thank you darling ..🙏🙏🙏

Normal Ad
Not Verified
Live Cam | 2 days ago
1K 1K
Lanka ads Normal ad image REAL live cam service 😘😘 Super S.E.X.Y.

REAL live cam service 😘😘 Super S....

HELLOW gys Welcome to live cam add..🙏🙏🙏 My name is CHALANI MY age 21 Vedio verification...

Live CAM Show

UNMARRIED GIRLS 3 SOME FULL SERVICE WITH NURU MASSAGE GIRLS SELECTION AVAILABLE AGE 21 TO 23 Kollupitiya Bambalapitiya Wellawatta Dehiwala 💕හොඳම දේ👍 හරිම තැනින් ගන්න...100% NO 1 BEST SERVICE... 👩‍❤‍👩 Two Girls 👩‍❤‍👩 For Singal Man🤵3some Function Available 😍 ❤️‍🔥FULL SERVICE... ඔයාත් සුපිරි ආතල් එකක් ගන්න කැමති සුපිරි පොරක් නම්, අද තමා වෙලාව මම හැමදාම නැ...... 🌺👍..... 🌷Hello Gentleman , 🖐️Have a Nice Time & Day.. 074 098 78 06 🌹Hi ,Im DILHANI..👧 🌹 My age 23 Years Old ...unmarried 🥰 I am New teen beautiful girl ... 🌹 White Skin & Slim Girl . 🌹 Today IM Staying Kollupitiya Bambalapitiya Wellawatta Dehiwala 🌹 This One is 100% My Real Picture Dont ask More Picture .. 🌷One Girl for two hour with two shots Full Service 7000/= 🌷Two girls available for one man 3some 2 hour 2 shots 10000/= 🌷Nuru massage available /Thai massage available with full service 10000/= ❣️ Punishment service can be arrange... 🌷Couple service can be arrange... 💞Age 20,21,22,23 yrs beautiful girls available.... ❤️ සුවපහසු APPARTEMENT A/C කාමර ගන්න පුළුවන් දෙනව කියල නැ එක නිසා with room කියල නටන්න එපා 💋💋අද මගෙත් එක්ක ටිකක් සැරට සැපක් ගන්න කැමති නම් එන්න. මෙකෙ ඔක්කොම කියන්න බැ ඔයා ඇවිත්ම බලන්න ❤️‍🔥 ❤️‍🔥AM A VERY FRIENDLY GIRL ❤️‍🔥 🏵️ My Condition 🏵️ 🌷Bo.obs Suck Ok.... 🌷 Suck Ok... 🌷Full night ok 🌷Any position ok.. 🌷A.n.a.l ok ...🙏 🌷Shower fun ok 🌷Bath ok 🌷Lip kiss ok 🌷 Likking ok 🌷Visit ok 🌷Full night ok .................................................. 😃 *Please contact more information 074 098 78 06 😍chat with whatsapp... 074 098 78 06 ..video veryfications available.... 💖 A/C, NON A/C, Hotel Room 100% Very Safe place & Car Park Available .... 💝 IM Very Clean/teen/ Freindly Girl .. 💖 Come and Enjoy With me and get Unlimited Fun .. 074 098 78 06 💝 Welcome Genuine VIP/ VVIP Caustomer 🎀🎀 .. 💖 Today is My Special Service Package For Gentleman 💝 This One is 100% Real Profile , Dont Worry about that ( Please Dont Time P )... 24hrs 💝🏵️ VVIP Real Genuine Caustomer Please Call Only.Dont time waste 💖🏵 Thanks ...... *Contact* 📲 074 098 78 06 Kollupitiya Bambalapitiya Wellawatta Dehiwala Thresom service 074 098 78 06

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
2K 150
Lanka ads Normal ad image 3 සම් සැපක් ගන්න කියාපු කෙල්ලෝ සෙට් එක

3 සම් සැපක් ගන්න කියාපු කෙල්ලෝ සෙට්...

UNMARRIED GIRLS 3 SOME FULL SERVICE WITH NURU MASSAGE GIRLS SELECTION AVAILABLE AGE 21 TO 23 K...

Kollupitiya,Bambalapitiya,Wellawatta,Deh...

BOB'S SHOW •PUSSY SHOW •ANAL SHOW •FULL BODY SHOW  මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆයි කර ඇත. (කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත.)100% 🔹 HI.. I'M SITHUMI 🔹20 YEARS OLD WHITE SKIN SEXY GIRL ( THIS IS A MY REAL PICTURE ) NO FULL SERVICE  WITH OUT FACE ONLY  AUDIO VERIFICATION FREE ✺ VIDEO VERIFICATION RS 300 PAY IT CAN BE DEDUCTED FROM THE PACKAGE  NO PHOTO SHARE  MY PACKAGES  SINGLE PACKAGE 🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE 🔹 20 MIN - 3000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE 🔹 min 30 - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE SPECIAL PACKGES BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/= 🔸15 MIN 3000/= 🔸 20 MIN 3500/= GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING ) 🔹.10 MIN 2000/= 🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW) 🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW) 🔹 30 MIN 5000/= (FULL SHOW) DANCING SHOW WITH HOT FEELING 🔹.5 MIN - 1000/= 🔹 10 MIN - 2000/= 🔹 15 MIN - 3000/= BATHING & DANCING SHOW 🔹 5 MIN - 1500/= 🔹10 MIN 2500/= 🔹15 Min 3500/ HOT LIVE COUPLE SEX 🔸.5 MIN - 1000/= SUCKING 🔸 5 MIN - 1000/= LICKINGS  🔹10 MIN - 2500/= SUCKING , BOOB'S KISS , FUCKING , HOT SOUND  🔹15 MIN - 3500/= LICKINGS , SUCKING , BOOB'S KISS , FUCKING , HOT SOUND  30 MIN - 5000/= LICKINGS , SUCKING , BOOB'S KISS , HOT SOUND , ANAL SHOW  🔹(YOU CAN DO IT ANY WAY YOU LIKE) WHATSAPP පමණක් 0743662430

Normal Ad
Not Verified
Live Cam | 2 days ago
1K 270
Lanka ads Normal ad image Live came queen Senu

Live came queen Senu

BOB'S SHOW •PUSSY SHOW •ANAL SHOW •FULL BODY SHOW  මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆයි කර ඇත. (කිසිදු වන්චාවක් සි...

Sri Lanka

Hi guys🙏 I Am chethi...👩‍⚕‍ im 26 years old cam girl 😋 This is my Real photo 💯📸 ➖➖➖➖➖➖ (01) *Today special show Boobs and play fingering, Ass show & annel play fingering with juice comeout and toy play (Very hot 🔥) - Just Rs. 1500 for 25min show* ➖➖➖➖➖➖ 👀(with face) video call package🔥 ▶️ 5 min full body show ( 500/=) ▶️ 10 min full body show and boobs play ( 800/=) ▶️ 20 min full body show and pussy play (1000/=) ▶️ 25 min full body show and pussy play anal play and fingering (1200/=) ▶️ 35 min full body and pussy and anal and toy play (1500/=) ▶️45 min full body and pussy play golden shower (2000/=) ▶️ 1 hr ඔයාට කැමති ඕනෙම දෙයක් ඉල්ලන්න පුලුවන් මේ package එකෙන් (2500/=) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖        👄💃Roll play also available 📷 video Verification Rs 350 🎙️ audio verification RS 150 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎤🎧Voice call pacage with dirty talk 🎙️👄 👄05  min=  300 👄10  min=600 👄15  min=800 👄20  min=1000 👄30  min=1200 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔥📱 Chat package with 4tos and hot voice msg 🔥 ✉️ 30 min ( 500/=) ✉️ 1 hr (1000/=) ✉️ 2 hr (2000/=) ✉️ 3 hr (2500/=) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❤️with full face photo pacage 📷 📷   5 photo 💵💵    500 📷 10 photo 💵💵  1000 📷 15 photo 💵💵  1500 ⚠️️ බොරු Slip එවන අය සහ Free video verification සහ verification photo ඉල්ලලා කරදර කරන අයව Block කරන බව ඉතාමත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි 💰💰 payment Method 💰💰Bank ( Boc )

Normal Ad
Not Verified
Live Cam | 2 days ago
1K 180
Lanka ads Normal ad image 🔥With face cam show ✅

🔥With face cam show ✅

Hi guys🙏 I Am chethi...👩‍⚕‍ im 26 years old cam girl 😋 This is my Real photo 💯📸 ➖➖➖➖➖➖...

Live Cam

❤️💥 කුරුණෑගල අලුත්ම SPA එක 💥❤️ 💢 Two in One @ Full Body Massage..Rs 1500💋Girls Selection💋 ❤️ පොතුහැර කුරුණෑගල පාර ❤️ ❤️ Pothuhara Kurunagala road ❤️ ❤️ 0714593132 ❤ Hi💐👋 Age of 20-35Years 💯💯💯 My real photo attached 📷📷📷📷 0714593132☎️ ❤️Feeling Massage 💙Relaxing Massage 🔴 Girls Selection Available ❤️ Genuine Full Body Massage 💋 Very clean and safty place 👌 Friendly Staff 💞 සුහදශීලීකාර්යමණ්ඩලය 💞 Selection Available Girlls & boyes 💵 Nomal=1500 💵 2in 1 = 2000 💵 B2b =4500 💵 punishment= 4500 ❤️ පොතුහැර කුරුණෑගල පාර ❤️ ❤️ Pothuhara Kurunagala road ❤️ ❤️ 0714593132 ❤ 👍 Safety Place 💐💐💐 👍 Parking Space 🅿️🅿️🅿️🅿️ 👍 Don't Call time wasters ❌❌❌❌ 👍 Genuine Customers are mostly Welcome ✅🙏🙏🙏 Call me for more Details ✅✅✅

Normal Ad
Spa | 2 days ago
1K 270
Lanka ads Normal ad image ❤️💥 කුරුණෑගල අලුත්ම SPA එක 💥

❤️💥 කුරුණෑගල අලුත්ම SPA එක 💥

❤️💥 කුරුණෑගල අලුත්ම SPA එක 💥❤️ 💢 Two in One @ Full Body Massage..Rs 1500💋Girls Selection💋...

Kurunegala

❤️💥 අලුත්ම SPA එක 💥❤️ 💢 Two in One @ Full Body Massage..Rs 1000💋Girls Selection💋 ❤️ නාරම්මල කුලියාපිටිය පාර හොරොම්බාව ❤️ ❤️ Narammala Kuliyapitiya road Horambawa ❤️ ❤️ 0714715215 ❤ Hi💐👋 Age of 20-35Years 💯💯💯 My real photo attached 📷📷📷📷 0714715215☎️ ❤️Feeling Massage 💙Relaxing Massage 🔴 Girls Selection Available ❤️ Genuine Full Body Massage 💋 Very clean and safty place 👌 Friendly Staff 💞 සුහදශීලීකාර්යමණ්ඩලය 💞 Selection Available Girlls & boyes 💵 Nomal=1000 💵 2in 1 = 1500 💵 B2b =4500 💵 punishment= 4500 ❤️ 0714715215 ❤️ ❤️ නාරම්මල කුලියාපිටිය පාර හොරොම්බාව ❤️ ❤️ Narammala Kuliyapitiya road Horambawa ❤️ 👍 Safety Place 💐💐💐 👍 Parking Space 🅿️🅿️🅿️🅿️ 👍 Don't Call time wasters ❌❌❌❌ 👍 Genuine Customers are mostly Welcome ✅🙏 Call me for more Details ✅✅✅

Normal Ad
Spa | 2 days ago
952 90
Lanka ads Normal ad image ❤️💥 අලුත්ම SPA එක 💥❤️

❤️💥 අලුත්ම SPA එක 💥❤️

❤️💥 අලුත්ම SPA එක 💥❤️ 💢 Two in One @ Full Body Massage..Rs 1000💋Girls Selection💋 ❤️ නාරම්ම...

Kuliyapitiya

👉 අලුත්ම අලුත් සුකිරි කෙල්ලෝ සෙට් එකක් එක්ක සුපිරි fun එකක් ගන්න ඔයත් කැමතිද🤘 (ඇමිලියා Suck ok without condom 💦) (නෙතු suck ok without condom💦) අවුරුදු 22 ත් 25 ත් අතර අලුත්ම කෙල්ලෝ….෴ 😌 ඇවිල්ලම වෙනස වටහා ගන්න…….😍 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වඩාගෙන උන ත් වැඩේ කරන්න පුළුවන් 💦 ✅ Full body massage & B to B,Full service one hour one shot 6000/=😋 ✅ 2 hour 3 shots 14000/= ✅ Big Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok without condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 🚫 No visit 🚫 No night 🚫No anal 📞 071 604 2410 📲 📞 071 123 0080 📲 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 2.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි.

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
1K 60
Lanka ads Normal ad image අලුත්ම අලුත් කෙල්ලෝ🥀Full Service & B To B & Full Body Massage One Hour 6000/= Kottawa🤗

අලුත්ම අලුත් කෙල්ලෝ🥀Full Service &...

👉 අලුත්ම අලුත් සුකිරි කෙල්ලෝ සෙට් එකක් එක්ක සුපිරි fun එකක් ගන්න ඔයත් කැමතිද🤘 (ඇමිලියා Suck ok w...

Kottawa කොට්ටාව

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★ location Colombo ★✩★ one ur one st Rs12000 ( one Girl) ★✩★ 3 ur two st Rs25000 ( one girl ) ★✩★ Full Night Rs 35000 ( one girl ) ★✩★ This 100% real my pictures ★✩★ Full safety pvt place have ★✩★ parking availab ★✩★ ● Lips kiss ok ● Bobs ok ● No ● VISIT OK COLOMBO NEAR HOTEL ● witut condom ok ★✩★ pase call VIP customers only ★✩ ★✩★ my number 0701415947★✩ ★✩★ pase call comform with come ★✩★ Tnx★✩★

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
654 30
Lanka ads Normal ad image FULL SERVICE COLOMBO Rs.12000 《Visit OK 》

FULL SERVICE COLOMBO Rs.12000 《Vis...

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★ location Col...

💟 COLOMBO AREA VISIT OK 💟

❤‍🔥 Live Cam Show❤️👙 ❤‍🔥 Hello everyone🥰 ❤‍🔥 Im madushi ❤️ ❤‍🔥 My Age 26👙 ❤‍🔥 Clear camera 📷100% Video Verification 200/= 💙 My packages # ⭕️ 10 min Rs.1000/= Full body show with face n voice ⭕️ 15 min Rs.1500/= Full body show with face n voice n fingering ⭕️ 20 min Rs.2000/= Full body show with face n voice n fingering n show ⭕️ 30 min Rs.3000/= Full body show with face n voice n fingering n playing ⭕️ 45 min Rs.4000/= Full body show with face n voice n fingering n playing n squirting with bathing 💖Contact - 0712167552 💖 Whatsapp only. 💖 Payment metherd Banking Hot Couple Show ❤️ Real genuine customers welcome 🌹🙏

Normal Ad
Not Verified
Live Cam | 2 days ago
570 90
Lanka ads Normal ad image ❤‍🔥 Live Cam Show❤️👙

❤‍🔥 Live Cam Show❤️👙

❤‍🔥 Live Cam Show❤️👙 ❤‍🔥 Hello everyone🥰 ❤‍🔥 Im madushi ❤️ ❤‍🔥 My Age 26👙 ❤‍🔥 Clear cam...

Live Cam

HI...SIR. NEW BEAUTIFUL GIRL. SELECTION VERY BEAUTIFUL AND VERY CLEAN GIRLS FROM 21 YEARS 38 WAITING FOR YOU. 🔴 FULL BODY MASSAGE 🔴 STEAM BATH 🔴 Full BODY SCRUB 🔴 SPORT THERAPY 🔴ලස්සන කෙල්ලෙක් SELECT කරගෙන FUN එකක් ගන්න එන්න Rs. 2000 🔴CALM ENVIRONMENT 🔴COMFORTABLE ROOMS 🔴VERY CLEAN GIRLS 🔴FRIENDLY SERVICE 🔴SAFTY PARKING HAPPY ENDING KADUWELA ☎️ 0714638435 0743546674

Normal Ad
Spa | 2 days ago
1K 90
Lanka ads Normal ad image FULLBODY MASSAGE BEAUTIFUL GIRL SELECTION KADUWELA

FULLBODY MASSAGE BEAUTIFUL GIRL SEL...

HI...SIR. NEW BEAUTIFUL GIRL. SELECTION VERY BEAUTIFUL AND VERY CLEAN GIRLS FROM 21 YEARS 38 WAITI...

KADUWELA

කාන්තාවන් පමණක් සම්බන්දවන්න. Only For Girls and Ladies ***Real Photo Attached*** ඒකාකාරී ජීවිතයේ වෙනසක් ලබා ගැනීමට කැමති කාන්තාවක්ද? එසේනම් මා හා සම්බන්ද වන්න. A girl or a lady who wants a change in her monotonous life? මම වයස 26ක් වෙන කොල්ලෙක්. ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක්. මනා සිරුරක් කඩවසම් පෙනුමක් ඇත. I am a 26 year old guy. A business owner. A good body And has a sexy body ***Real Photo Attached*** කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්තව ඇසුරු කිරිමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි. (වයස 18 - 28) I invite a girl or woman for a short-term or long-term faithful relationship. (Age 18 - 28) විනෝදයක් හා ආදරයක් ලබා ගන්න ඔබව තෘප්තිමත් වෙන පරිදි විනෝදයක් ලබා දීමට නිදහසේ විනෝද වෙන්න. Have fun and love and be free to have fun to your heart's content. (රහස්‍යභාවය 100% ආරක්ෂා කරම් ) (100% confidential) මුදලින් උපකාර කළ හැක. Can Help with money Whatsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධවීමට කාරුණික වන්න. 0720723478 Kindly connect through Whatsapp only. 0720723478

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
944 30
Lanka ads Normal ad image Only for Girls and Ladies කාන්තාවන් සදහා පමණයි.

Only for Girls and Ladies කාන්තාවන්...

කාන්තාවන් පමණක් සම්බන්දවන්න. Only For Girls and Ladies ***Real Photo Attached*** ඒකාකාරී ජීවිත...

Homagama,Kalutata,Ratnapura

Only available for only ladies /women/unmarried girl/married divorce 070 3217611 💏070 3217611 Pirimi katha karanna aepa 💗35 yrs old clean friendly boy 💗math aekka fan aekak ganna kemathi girlsla katha karanna.. 💗siyalu wiyadam magen.. 💗my riyal footo 💗rahasyabawaya surakimi 💗my cantact number 070 3217611

Normal Ad
Boys | 2 days ago
340 60
Lanka ads Normal ad image Only available for only ladies /women/unmarried girl/married divorce

Only available for only ladies /wom...

Only available for only ladies /women/unmarried girl/married divorce 070 3217611 💏070 3217611...

Kalutata

I am a 26 yo man looking for a young girl offering full service. I live abroad and coming to sri lanka for vacation. I'd like to arrange a booking. Contact me on whatsapp any girl with a photo of you and how much you want to be rewarded.

Normal Ad
Personal Ads | 2 days ago
250 60
Lanka ads Normal ad image Looking for a young girl for full service

Looking for a young girl for full s...

I am a 26 yo man looking for a young girl offering full service. I live abroad and coming to sri lan...

Colombo,Gampaha,Dehiwela-Mount Lavinia,N...